XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

W imieniu Burmistrza Miasta Rumi Pana Michała Pasiecznego pragnę Państwa ...

VII Marsze na Orientację

Rajd ścieżkami TPK 2016