Prawo do spokojnego wypoczynku

Prawo do spokojnego wypoczynku

- kategoria Ciekawostki
Prawo do spokojnego wypoczynku

Nadszedł już czas, gdy piękna pogoda zwiastuje upragniony wypoczynek. Wielu z nas organizując swoje wakacje, będzie chciało skorzystać z pomocy profesjonalnego biura podróży. Co jednak zrobić, gdy wymarzony urlop nie był do końca zgodny z ofertą zaprezentowaną przez organizatora wycieczki?

Pierwszym istotnym obowiązkiem klienta jest sprawdzenie legalności działania biura podróży. Informację, czy dana firma posiada wpis do rejestru, możemy uzyskać na stronie www.turystyka.gov.pl, w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także w Urzędzie Marszałkowskim.

Po dokonaniu wyboru biura podróży należy dokładnie zapoznać się z ofertą wycieczki. W szczególności trzeba przeanalizować całkowitą cenę usługi, dokładne miejsce pobytu, rodzaj (klasa, kategoria) środka transportu, położenia, zakwaterowania, warunki wyżywienia (FB – pełne wyżywienie, HB – częściowe, BB – tylko śniadania), program zwiedzania.

Wszystkie te ustalenia powinny zostać uwzględnione w pisemnej umowie między biurem podróży a klientem. W umowie należy także zwrócić uwagę na zapisy dotyczące danych organizatora, czasu trwania wycieczki, terminu powiadomienia o ewentualnym odwołaniu imprezy, ubezpieczenia, wymagań zdrowotnych do udziału w wyjeździe oraz sposobu składania reklamacji.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Jako konsument na złożenie reklamacji mamy 30 dni od zakończenia wycieczki, a wszystkie zastrzeżenia powinniśmy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi wycieczki w sposób ustalony w umowie. W określeniu roszczeń wobec biura podróży może pomóc nam Tabela Frankfurcka – dokument przedstawiający, jakie bonifikaty należą się za poszczególne niedopełnione części umowy. Nie ma on co prawda obowiązującej mocy prawnej, ale w wielu sądach krajowych czy biurach podróży bierze się pod uwagę praktyki w nim zawarte. Należy też pamiętać o 3 przypadkach, w których organizator nie odpowiada za niedotrzymanie warunków umowy: siła wyższa, działanie klienta lub osób trzecich.

KRÓTKIE PORADY PRAKTYCZNE

  • Każdą wątpliwość należy wyjaśnić przed wyjazdem

  • Klient ma prawo do jasnej, zrozumiałej informacji – należy dokładnie zapoznać się z ofertą

  • Klient ma prawo otrzymać kalkulację kosztów, informacje dotyczące położenia hotelu, wyżywienia, atrakcji turystycznych w pobliżu miejsca zakwaterowania

  • Jeśli pojawi się problem niemożliwy do rozwiązania na miejscu, konsument powinien postarać się o dowody (rachunki, zdjęcia, itp.), aby ubiegać się następnie o odszkodowanie

  • Po powrocie należy złożyć reklamację do 30 dni po zakończeniu imprezy

Po takim zapoznaniu się z prawami konsumenta śmiało można zacząć planowanie wakacyjnego wypoczynku. Ja życzę wszystkim Państwu wspaniałej pogody i niezapomnianych chwil podczas urlopu.

Michał Kowalik

Prawo do spokojnego wypoczynku