Letni wyjazd bez  stresu i rozczarowania  Letni wyjazd bez stresu i rozczarowania

Organizując letni wypoczynek często korzystamy z pomocy profesjonalnego biura podróży. Co jednak zrobić, gdy wymarzony urlop nie był do końca zgodny z ofertą zaprezentowaną nam przez organizatora wycieczki? Jakie prawa i obowiązki spoczywają na kliencie, a jakie na organizatorze? Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi organizatorami wakacyjnych wyjazdów? O tym wszystkim piszemy poniżej.

Ważne jest, które biura podróży wybierzemy. Pierwszym istotnym obowiązkiem klienta jest sprawdzenie legalności działania takiej firmy. Informacje o tym, czy biuro turystyczne działa legalnie (czy posiada wpis do rejestru) możemy uzyskać w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych na stronie www.turystyka.gov.pl, a także w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki lub w Urzędzie Marszałkowskim.

Dokładnie sprawdź ofertę

Kolejnym krokiem będzie zapoznanie się z ofertą wycieczki. Dobrze jest przeanalizować całkowitą cenę usługi, dokładne miejsce pobytu, rodzaj (klasa, kategoria lub charakterystyka) środka transportu, położenia, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania (np. hotelu), warunki wyżywania (FB - pełne wyżywienie, HB - częściowe, BB - tylko śniadania) oraz ewentualny program zwiedzania itp.

Wszystkie ustalenia powinny być uwzględnione w pisemnej umowie pomiędzy biurem podróży a klientem. W umowie powinny być również zawarte takie informacje, jak dane organizatora, czas trwania wycieczki, termin powiadomienia o ewentualnym odwołaniu imprezy, informacja o ubezpieczeniu, wymagania zdrowotne do udziału w imprezie oraz informacja o sposobie składania reklamacji.

Jak złożyć reklamację

O ile większość fragmentów umowy nie stanowi problemu, to sposób składania reklamacji jest tym elementem, na który warto zwrócić szczególną uwagę. To właśnie te zapisy w przyszłości mogą pomóc nam odzyskać zainwestowane w wypoczynek środki (jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba).

Jako konsument (klient) na złożenie reklamacji generalnie mamy 30 dni od zakończenia wycieczki, a wszystkie zastrzeżenia powinniśmy zgłaszać niezwłocznie organizatorowi wycieczki w sposób określony w umowie.

W określeniu roszczeń wobec biura podróży z tytułu niezgodności wycieczki z umową może nam pomóc Tabela Frankfurcka. Jest to dokument określający, jakie bonifikaty należą się za poszczególne niedopełnione części umowy. Dokument ten co prawda nie ma obowiązującej mocy prawnej, lecz przyjęta praktyka uznawania rozwiązań przedstawionych w tej tabeli przez sądy krajowe np. w Niemczech i część biur podróży w Polsce, może pomóc nam określić, czego możemy domagać się w przypadku niewypełnienia konkretnych ustaleń zawartych w umowie przez organizatora.

Pamiętać należy też o 3 przypadkach, w których organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy: działanie klienta, siła wyższa, działanie osób trzecich, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć. Tylko w tych sytuacjach organizator nie odpowiada za niedotrzymanie umowy.
W pozostałych przypadkach mamy pełne prawo do domagania się rekompensaty w przypadku stwierdzenia przez nas uchybień dotyczących wykonania umowy.

Z taką wiedzą śmiało można planować wakacyjny wypoczynek.
Pozostaje życzyć Państwu wspaniałej pogody i niezapomnianych chwil (pozytywnych rzecz jasna) podczas urlopu.
Michał Kowalik

Pamiętajmy, że:
Należy dokładnie zapoznać się z ofertą, informacjami w katalogach i na stronie internetowej organizatora, jak również podwykonawców (np. sprawdzić hotel).
Każda wątpliwość bądź nieścisłość powinna zostać wyjaśniona.
Konsument ma zawsze prawo do jasnej i zrozumiałej informacji, np. podanej w folderze wakacyjnym lub na stronie internetowej.
Na żądanie konsumenta powinna zostać przedstawiona kalkulacja kosztów, położenie hotelu (nie przy ruchliwej autostradzie, dyskotece, budowie), wyżywienie, umeblowanie pokoju, odległość od atrakcji turystycznych.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany na miejscu, to konsument powinien postarać się o dowody (rachunki, zdjęcia, pisemne potwierdzenia rezydenta), aby następnie ubiegać się o odszkodowanie.
Po powrocie należy złożyć niezwłocznie reklamację na piśmie i zachować potwierdzenie jej złożenia (do 30 dni od zakończenia imprezy).