Obowiązek odpowiedzi na petycję

Obowiązek odpowiedzi na petycję

- kategoria Polityka, Prawnik radzi
Obowiązek odpowiedzi na petycję  Obowiązek odpowiedzi na petycję

Od około roku czekaliśmy na wejście w życie nowej ustawy o petycjach. Nowela z 6 września br. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że ich głos będzie usłyszany przez urzędników. Co prawda art. 63 Konstytucji daje nam prawo do składania petycji lecz dopiero nowa ustawa nakłada bezwzględny obowiązek urzędnika, aby na nią odpowiedzieć.

Petycja, zgodnie z treścią nowej ustawy, może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Co ciekawe, petycja może zostać złożona także drogą elektroniczną, zaś organ, który otrzyma petycję, powinien opublikować jej treść niezwłocznie na swojej stronie internetowej (publikacja danych nadawcy jest uzależniona od wyrażenia przez niego zgody). Adresat ma 3 miesiące na rozpatrzenie otrzymanej petycji. Odpowiedzi również może udzielić drogą elektroniczną. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi mamy prawo do złożenia skargi na bezczynność organu.

Taki zapis w ustawie daje obywatelom gwarancję, że z naszym zdaniem władza musi się liczyć, a ponadto musi na nasze pisma odpowiedzieć.
Odpowiedz ta nie może być „byle jaka“ lub jak to kolokwialnie ująć „na odczepnego“ lecz musi być przemyślana i merytoryczna. Za treść odpowiedzi będzie odpowiadał konkretny urzędnik, który przecież podpiszę się z imienia i nazwiska.

Obowiązek odpowiedzi na petycję