Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

- kategoria Prawnik radzi
Bezpłatna pomoc prawna  Bezpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2016 r. m.in. osoby niezamożne, młode oraz seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Na terenie powiatu wejherowskiego starosta wraz  z gminami zorganizuje 8 takich punktów.

5 sierpnia br. została podpisana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którą wraz z początkiem nowego roku w całym kraju powstanie ponad 1500 punktów gwarantujących nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym.
Na terenie powiatu wejherowskiego zacznie działać 8 punktów, w których udzielane będą bezpłatne porady. Podczas Konwentu Samorządowego Starosta Wejherowski podpisała porozumienie z włodarzami gmin dotyczące szczegółowej realizacji tego zadania.

Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych, dlatego powiat będzie mógł powierzyć prowadzenie połowy punktów na swym terenie tym instytucjom. Punkty mają być czynne przeciętnie przez 5 dni w tygodniu, przynajmniej 4 godziny dziennie. Pomocy będą udzielać adwokaci i radcy prawni, a w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe także doradcy podatkowi oraz pozostali absolwenci prawa, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie, a wszystko na podstawie umowy zawartej z powiatem.

- Zgodnie z ustawą na 25 tysięcy mieszkańców ma przypadać jeden punkt pomocy prawnej, dlatego w naszym powiecie będzie ich osiem. Rozpoczęliśmy przygotowania do uruchomienia nieodpłatnych punktów - mówi Gabriela Lisius, starosta wejherowski - Wstępnie zaplanowaliśmy ich utworzenie na terenie wszystkich miast i gmin na terenie powiatu.

Według projektu, pomoc prawna ma polegać na informowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym), sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Ustawa zakłada, że pomoc nie obejmie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Pomoc prawna finansowana będzie z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Bezpłatna pomoc prawna