Nowe biuro poselskie i uroczysty opłatek członków PIS  Nowe biuro poselskie i uroczysty opłatek członków PIS

W dniu 11 stycznia br. w Wejherowie uroczyście otwarto nowe Biuro Poselskie PiS przy placu Jakuba Wejhera 9 (wcześniej było tam Biuro Poselskie posła Jerzego Budnika).

W otwarciu biura brali udział posłowie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jolanta Szczypińska, Marcin Horała, Jan Klawiter, Janusz Śniadek oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich i starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Poświęcenia biura dokonał ks. prałat Daniel Nowak -dziekan dekanatu wejherowskiego, a w swoim przemówieniu poseł Janusz Śniadek – szef PiS w województwie pomorskim wskazał, iż biuro poselskie ma służyć mieszkańcom Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Biuro będzie czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 16.00 – 18.00 oraz w środy w godzinach 11.00 – 16.00.

Po uroczystym otwarciu i poświęceniu biura posłowie, wojewoda pomorski, starosta wejherowski oraz członkowie i sympatycy PiS udali się do Pałacu Przebendowskich, gdzie odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe poprzedzone modlitwą pod przewodnictwem ojca gwardiana Daniela Szustaka. Przy śpiewie kolęd dzielono się opłatkiem, a następnie wspólnie rozmawiano. Należy zaznaczyć, iż w opłatku brali udział członkowie PiS z Rumi z radną powiatową Łucją Słowikowską, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Rumi Florianem Mosa i radnym Michałem Kryżą na czele.

Witold Reclaf