Prawa konsumenta

Prawa konsumenta

- kategoria Ciekawostki, Prawnik radzi
Prawa konsumenta  Prawa konsumenta

Każdy z nas w swoim życiu dokonuje zakupu różnych towarów, od żywności po sprzęt elektroniczny. W momencie zakupu danego towaru zawieramy ze sprzedawcą umowę: konsument płaci za towar, sprzedawca wydaje towar. Co jednak w sytuacji kiedy zakupiona rzecz się zepsuje?

Żeby lepiej zobrazować przysługujące nam prawa posłużę się przykładem zakupionego towaru: telefon komórkowy (przykład własny). W momencie zakupu telefonu jak już wspomniałem zawieram umowę ze sprzedawcą, a ponadto często zdarza się, że sam producent z własnej woli udziela gwarancji na dany sprzęt. Tutaj należy podkreślić pierwszą ważną kwestie: różnica pomiędzy gwarancją, a rękojmią.

Gwarancja:

Gwarancja zawsze udzielana jest przez gwaranta (producenta) dobrowolnie. Oznacza to, że producent nie ma żadnego „przymusu” prawnego aby zagwarantować nam wolne od wad działania sprzętu przez określony czas. Ponadto skorzystanie z gwarancji oznacza, iż zgadzamy się z OWG (ogólne warunki gwarancji).

Przed skorzystaniem z tego uprawnienia warto wpierw wnikliwie zapoznać się z warunkami stawianymi przez producenta. Może być np. tak, że producent w OWG na naprawienie wady wyznaczył sobie termin 30 dni. Jest dość długi okres, w którym będziemy pozbawieni telefonu jednakże nic z tym faktem nie zrobimy gdyż zgodziliśmy się z warunkami gwaranta.

Rękojmia:

Rękojmia jest drugą z opcji złożenia reklamacji. Różni się jednak bardzo istotnie od gwarancji, gdyż reklamację na podstawie rękojmi składa się do sprzedawcy dostarczając mu dowód zakupu (niekoniecznie paragon) i towar. Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego (źródło: UOKiK).

Uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi są opisane i zagwarantowane ustawą (Kodeks Cywilny od art. 556). Zgłoszenie do sprzedawcy wady musi nastąpić terminie 1 roku od dnia zauważenia wady. Ustawa m.in. mówi, że sprzedawca na rozpatrzenie reklamacji ma zawsze 14 dni kalendarzowych. Przy tym warto zaznaczyć, że konsument musi znać odpowiedź sprzedawcy w tym terminie.

Termin upłynie w sytuacji kiedy np. sprzedawca wyśle 14 dnia list polecony pocztą. Nie ma znaczenia tutaj data stempla pocztowego lecz faktycznie poinformowanie konsumenta.

Ponadto dochodząc swoich praw taką drogą, jako konsument, mamy prawo do wystosowania żądania w jaki sposób ma być rozpatrzona nasza reklamacja. W opcji gwarancji to gwarant decyduje o sposobie rozwiązania sprawy. Jako konsument, w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi mamy do wyboru 4 opcje:
- naprawa towaru
- wymiana towaru
- obniżenie ceny
- odstąpienie od umowy (zwrot kwoty zakupu towaru).

Sprzedawca może oczywiście odmówić np. wymiany towaru na nowy i zaproponować chociażby naprawę, argumentując to mniejszym kosztem lecz w świetle opinii UOKiK sprzedawca ma obowiązek w takiej sytuacji przedstawić faktyczną kalkulację tych kosztów. Nie ma możliwości takiej, aby sprzedawca napisał w odpowiedzi na reklamację: opłaca mi się naprawić Twój telefon bo tak”. Na poparcie takiego stanowiska należy dołączyć realne rozpisanie kosztów opcji naprawy oraz wymiany towaru na nowy.

Osobiście miałem taką sytuację, że oddałem telefon do sprzedawcy i skorzystałem z opcji reklamacji na podstawie rękojmi oraz zażądałem wymiany towaru na nowy. Sprzedawca mylnie zinterpretował moje pismo sądząc, że jest to zgłoszenie na podstawie gwarancji i naprawił telefon bez mojej zgody.

Gdy dostałem wiadomość z propozycją odbioru telefonu po naprawie zapytałem tylko kto dał pozwolenie na naprawę mojej własności. Sprzedawca nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, mylnie próbował powoływać się na artykuły Kodeksu Cywilnego, a na samym końcu „groził” przekazaniem sprawy kancelarii adwokackiej w razie nie odebrania przeze mnie sprzętu. Jednakże po dalszej dyskusji, w momencie uświadomienia sprzedawcy jaki błąd popełnił (naprawił sprzęt bez zgody konsumenta) telefon został wymieniony na nowy. Gdyby ta reklamacja odbyła się na podstawie gwarancji nie byłoby w ogóle takiej opcji rozwiązania sytuacji.

Warto jeszcze dodać na sam koniec informację, że zgodnie zgodnie z KC, jeżeli wada wystąpi w czasie 1 roku od chwili zakupu to przyjmuje się domniemanie, że występowała już właśnie w tej chwili (obowiązek udowodnienia, że tak nie było spoczywa na sprzedawcy).

Zawsze i w każdej sytuacji jeżeli zawiedzie Państwa zakupiony produkt (w szczególności w czasie 1 roku od chwili zakupu) warto oddać towar sprzedawcy i dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi.

Reżim ustawowy zastosowany w tej procedurze daje o wiele więcej praw niż niejednokrotnie to wynika z warunków ustalonych przez producenta w OWG. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji warto zajrzeć na stronę: www.Prawakonsumenta.uokik.gov.pl lub skontaktować się ze swoim Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta.

Prawa konsumenta