Myślimy globalnie, segregujemy lokalnie  Myślimy globalnie, segregujemy lokalnie

Segregacja odpadów jest korzystna dla ochrony naszego środowiska. Aby nasze działania przyniosły jak najwięcej pożytku, warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami.

Myślimy globalnie, segregujemy lokalnie  Segregacja już na poziomie gospodarstw domowych to selektywne zbieranie oraz recykling poszczególnych rodzajów odpadów o tym samym charakterze, w celu ułatwienia ich przetwarzania. W naszym mieście selektywna zbiórka obowiązuje w odniesieniu do: papieru, metalu, plastiku, szkła, odpadów zielonych i popiołu.
Segregacja to nie tylko ochrona środowiska, ale również dbałość o nasze portfele – zauważa Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Mieszkańcy, selekcjonując śmieci, powodują że gmina nie będzie musiała podnosić „podatku śmieciowego”.

Oprócz wystawki

W Rumi zwiększono ilość odbieranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady takie, w ilości 200 kg na rok kalendarzowy (na lokal mieszkalny) można przekazać bezpłatnie bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Dębogórskiej 148. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony mogą być przekazywane, poza wyznaczonym terminem „wystawki”, raz w miesiącu sprzed posesji lub bezpośrednio do PSZOK.

Odpady niebezpieczne

Ten rodzaj śmieci oddajemy do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (ul. Dębogórska 148, Rumia) lub korzystamy z Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (27 sierpnia, 2-3 września – więcej szczegółów na www.kzg.pl).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddajemy także do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (ul. Dębogórska 148, Rumia) lub przy okazji wspomnianej Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Można też się go też pozbyć podczas comiesięcznych „wystawek”. Przyjmowany jest również w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupowanego nowego sprzętu.

Usługę bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci z domu świadczą: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, tel.: 58 624 66 11, „ElektroEko”, tel.: 22 223 33 00.