Burmistrz odpowiada radnym  Burmistrz odpowiada radnym

Zgodnie z wnioskiem z dnia 15.09.2016 r. udzielam poniżej szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania. Głównym zadaniem na tą kadencję jest pozyskiwanie znacznie większej ilości środków finansowych zewnętrznych, aby móc realizować więcej inwestycji jak i działań społecznych. Jestem dumny z pracy urzędników, ponieważ duża skala pozyskanych lub zagwarantowanych Rumi dodatkowych środków finansowych z poza naszego budżetu na najbliższe lata, nawet mnie pozytywnie zaskoczyła. Rumia w swojej historii nie pozyskiwała nigdy tak dużych środków zewnętrznych.

Nie byłoby to możliwe bez utworzenia pięcioosobowego Wydziału Rozwoju Miasta, który przy współpracy innych referatów działa skutecznie, a decyzja o jego utworzeniu okazała się strzałem w dziesiątkę.
Rumia ma zagwarantowane lub już wykorzystane środki na poszczególne projekty:

Burmistrz odpowiada radnym
Zwiększona liczba zadań wykonywanych przez jednostki, czy też nasz urząd, skutkuje zwiększonym zatrudnieniem, aby je móc zrealizować. Niewątpliwie największym zadaniem, które na Urząd Miasta „spadło” to obsługa programu 500 plus, który wygenerował dodatkowo miejsca pracy dla 7 osób. Bardzo się cieszę, że wcześniej powołałem Wydział Spraw Społecznych, który był w stanie realizować to zadanie, ponieważ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ma miejsca dla tylu nowych pracowników.

Musieliśmy powołać zgodnie z przepisami Administratora Bezpieczeństwa Informacji, co narzuciła nam kolejna ustawa uchwalona przez Sejm RP.

Kolejne dodatkowe obowiązki wynikające ze zmiany przepisów narzuconych przez Sejm RP zmusiły nas do zwiększenia o 1 etat w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Powołaliśmy dodatkowo na etat energetyka, który jest niezbędną dla nas osobą m.in. przy aplikowaniu o środki zewnętrzne w projektach termomodernizacji, oświetlenie ulicznego, wykorzystania paneli fotowoltaicznych. To nie wszystko, energetyk zajmuje się również doborem odpowiednich taryf prądowych, na czym będziemy osiągać oszczędności. Dodajmy, że roczne opłaty gminy i jednostek za prąd to kwota ponad 4.100.000 zł, więc jest na czym oszczędzać.

Opracowujemy i poprawiamy kilkanaście miejscowym planów zagospodarowania oraz Studium. Plany kosztują od 15 do 70 tys. złotych, czyli bardzo dużo. W związku z tym postawiłem zwiększyć zatrudnienie w wydziale architektury, aby nie zlecać do firm zewnętrznych wszystkich planów. Szczególnie, że do tych opracowań zewnętrznych mieliśmy ogromne zastrzeżenia, było sporo błędów do poprawienia i ostatecznie musieli robić to i tak nasi pracownicy. Dzięki tym nowo zatrudnionym osobom, osiągniemy znacznie lepszą jakość wykonania bardzo istotnych dokumentów, jakimi są Miejscowe Plany Zagospodarowanie Przestrzennego, oraz niższą cenę za ich wykonanie.

Zatrudnione zostały dwie osoby, które są niezbędne w procesie przygotowania funkcjonalnych, a jednocześnie nie „rozdmuchanych” do bajońskich kwot koncepcji, dokumentacji technicznych oraz nadzoru na tymi kluczowymi inwestycjami, na które w części mamy już zdobyte środki finansowe. Są to projekty m.in. Węzła Integracyjnego Janowo (w tym tunel pod torami), gdzie sama dokumentacja techniczna będzie kosztowała prawie milion złotych, części inwestycyjnej Rewitalizacji osiedla na Zagórzu, Termomodernizacji SP 9 i SP 10, budowy nowego Targowiska Miejskiego, budowy sali gimnastycznej w SP 6, gdzie widzimy niedoskonałości starego projektu, który musimy zmienić i dostosować do realnych potrzeb, jak i również do możliwości skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne, budowy ciągu wzdłuż Zagórskiej Strugi na odcinku od MOSiR do Parku Starowiejskiego, aby być gotowymi na Światowy Zjazd Kaszubów w Rumi, czy też budowy mieszkań komunalnych, które mają być wykonane w dobrym standardzie, być nie drogie w eksploatacji, jak i nie drogie w budowie. Osoby te również czuwają nad prawnym bezpieczeństwem realizacji i zabezpieczenia interesu gminy, i już w poprzednich miesiącach wykrywając nieprawidłowości spowodowały, że nasze miasto nie poniesie w przyszłości strat. Z całą pewnością przyniosą nam mieszkańcom Rumi lepsze, bardziej funkcjonalne inwestycje, będzie znacznie mniej robót dodatkowych podczas budów, za które trzeba „ekstra” płacić, nie będzie „poślizgów” czasowych, ponieważ nadzorujemy każdy etap – to bardzo ważne aby wyrobić się w terminach, i nie stracić dofinansowania ze środków zewnętrznych. Osoby te czuwają, aby inwestycje były realizowane w dobrej jakości, ale ceny jednostkowe danych usług, czy materiałów nie były przypadkiem zawyżane. Gmina, czyli my, mieszkańcy Rumi, na tych działaniach osiągną wysoką jakość inwestycji za rozsądną cenę. Wartość tych inwestycji sięga kilkudziesięciu milionów złotych, więc warto pilnować naszego interesu.

W związku ze szczegółowymi kontrolami wydatków wprowadzonymi w nowej kadencji, i wykryciem procederu „wypływu” pieniędzy w naszej jednostce budżetowej ABK, gdzie w latach 2006-2014 zostało wyprowadzone prawie 800 tys. złotych. Niezwłocznie postanowiłem zatrudnić nową, ale doświadczoną osobę do kontroli finansowej, aby sprawdzić szczegółowo, a nie wybiórczo, jak było do tej pory, wydatki naszych jednostek. Dzięki temu będziemy mieli przeprowadzony szczegółowy audyt wszystkich jednostek i podpowiedzi, gdzie można coś poprawić czy kupić taniej nie tracąc na jakości.
Wzmocnione cząstkami lub całym etatami zostały: Wydział Geodezji i Nieruchomości, gdzie bardzo zwiększyła się ilość pracy, Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, gdzie również ilość pracy jest olbrzymia, podobnie jak i w Wydziale Finansowym, a sekretariat, który z trybu „kawowego” stał się prawdziwym centrum dowodzenia, koordynacji działań jak i pracy nad nowym pomysłami.

Reasumując
– musieliśmy zwiększyć zatrudnienie, aby realizować zadanie przekazane nam przez Sejm RP w drodze ustaw.
– trzeba było zwiększyć zatrudnienie, gdzie wydziały nie dały rady już realizować swoich podstawowych obowiązków, również ze względu na większy zakres.
– aby skutecznie pozyskać środki zewnętrzne na inwestycje oraz działania społeczne trzeba było powołać nowy zespół.

Najważniejszy dla mnie jest niepodważalny fakt, że nowo zatrudnione osoby do pozyskiwania środków zewnętrznych, do nadzoru nad procesem przygotowawczym inwestycji jak i do wprowadzania oszczędności przynosi tak gigantyczny sukces.
Kwota z tabeli ponad 36 milionów jest duża i to nie koniec walki o środki zewnętrzne!

Straż Miejska.

Udaje się nam zwiększać bezpieczeństwo w mieście. W Straży Miejskiej już na początku kadencji podjęliśmy decyzję, że zmniejszamy czas spędzany przez strażników przy fotoradarze, aby działać prewencyjnie, i nie „polować” na naszych kierowców. Ten czas został przeznaczony na patrole w piątkowe i sobotnie wieczory i noce. W późniejszym czasie zmiana ustawy przez Sejm RP zabrała nam niestety możliwość korzystania z fotoradaru. Zostało to negatywnie przyjęte szczególnie przez rodziców ze szkół i przedszkoli, gdzie nie mamy teraz narzędzia do temperowania zapędów niektórych kierowców-rajdowców. Rozwijamy i modernizujemy sieć monitoringu w mieście, dodatkowo centrala monitoringu została zamontowana w siedzibie Straży Miejskiej. Na bieżąco jest analizowana opinia mieszkańców i na bazie tych sygnałów dostawiliśmy w tym roku 5 kamer (m.in. w okolicy dworca). Dzięki nim strażnicy wyłapują dużo osób pijących alkohol, nieobyczajnie się zachowujących, a także pomagają osobom leżącym na ziemi – najczęściej są to niestety osoby nadużywające alkohol. Z uzyskanych informacji wynika, że w miejscach, gdzie działa monitoring działa spada ilość zgłoszeń na Policję o ponad 90%.

Przez te 2 lata od ostatnich wyborów zmienił się wizerunek Straży Miejskiej o czym świadczą podziękowania, pozytywne artykuły w prasie, pierwsze miejsce projektu Straży Miejskiej (zakup defibrylatorów) w Budżecie Obywatelskim, oraz uzyskany certyfikat MSWiA dla Straży Miejskiej. Od tego roku szkolimy strażników miejskich w zakresie ratownictwa medycznego i mamy już pozytywne efekty.

MOSiR

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w tym okresie czasu doszło wiele nowych imprez do obsługi, szczególnie o charakterze kulturalnym. Wybudowane boisko SALOS – pierwsze pełnowymiarowe sztuczne boisko, na które zdobyliśmy milion złotych z Ministerstwa Sportu zostało oddane do obsługi właśnie tej jednostce. Aby utrzymać wysoką jakość obsługi zatrudniono dodatkowo dwie osoby – konserwatora oraz sprzątaczkę.

– Jak przebiegała w kontekście ostatniej powodzi współpraca Referatu Obrony Cywilnej z jednostkami Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji?

– Współpraca między Referatem OC i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi, a Straż Miejską w Rumi, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną i Policją najlepiej obrazuje niespotykana ilość interwencji wykonanych przez poszczególne służby w dniach 14-16.07.2016
Państwowa Straż Pożarna interweniowała 57 razy
Straż Miejska interweniowała 21 razy
Ochotnicza Straż Pożarna 3 razy
Policja zabezpieczała ruch drogowy w rejonach dotkniętych powodzią.

– Jak zabezpieczono dokumenty archiwalne z dolnej kondygnacji?

– Wskutek zalania budynku Urzędu, stan techniczny pomieszczenia archiwum uniemożliwił dalsze przechowywanie w nim dokumentów.

Uszkodzeniu uległy nie tylko tynki ścian, ale także posadzka wraz z podłożem. Dlatego niezwłocznie dokonano przewiezienia w/w dokumentów (w obecności pracowników) do wynajętego pomieszczenia spełniającego wymogi. Przewiezione dokumenty ułożone zostały na regałach, zabezpieczone, a dostęp do nich posiadają wyznaczeni pracownicy Urzędu. Pozostałe dokumenty znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu, które nie uległo zniszczeniu.

Sytuację w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który przeszedł w zeszłym roku prawdziwą rewolucję (zatrudnienie kilkunastu pracowników, aby pracownicy rumskiego MOPS mogli w końcu skupić na pracy z podopiecznymi, aby im realnie pomagać, bo przedtem mieli czas jedynie na dopilnowanie dokumentów, czyli tzw.”papierologię”. Fakt ten w stosunku do zbyt małej ilości pracowników socjalnych wytknął nam ówczesny Wojewoda Pomorski pan Ryszard Stachurski. Została uruchomiona filia na ul. Stoczniowców, a także znacząco uległy poprawie warunki pracy w głównej siedzibie MOPS).

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że na dzień 31.12.2014 r. zatrudniał 62 pracowników (z zastępstwami) na 56,5 etatach, w tym 57 osób (bez zastępstw) na 52,875 etatach.
Na dzień 20.09.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 78 osób (z zastępstwami) na 73,5 etatach, łącznie z planowanym zatrudnieniem, w tym 71 osób (bez zastępstw) na 67 etatach.
W okresie od dnia 31.12.2014 r. do dnia 20.09.2016 r. z powodu zakończenia realizacji projektu „Rumska Spinka” 1/8 etatu na stanowisku sprzątaczki został zredukowany oraz nastąpił wzrost zatrudnienia o 14,25 etatu.

Wzrost nastąpił na stanowiskach:
Referent (Dział Realizacji Świadczeń) wzrost 0,5 etatu
Podinspektor (Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej) wzrost 1 etat
Podinspektor (Dział Realizacji Świadczeń) wzrost 0,25 etatu
Podinspektor (Dział Świadczeń Rodzinnych) wzrost 0,5 etatu
Podinspektor ds. informatyzacji wzrost 0,25 etatu
Inspektor (Dział Administracyjny) wzrost 1 etat
Inspektor (Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej) wzrost 1 etat
Starszy Inspektor (Stanowisko ds. pracowniczych) wzrost 0,25 etatu
Księgowa wzrost 0,5 etatu
Radca Prawny wzrost 0,5 etatu
Sprzątaczka wzrost 0,5 etatu
Kierownik Działu Realizacji Świadczeń wzrost 1 etat
Psycholog wzrost o 1 etat
Pracownicy socjalni wzrost 5 etatów
Asystent rodziny wzrost 1 etat.

Zwiększenie ilości etatów wynikało z:

  1. Pracownicy Administracyjni – Zatrudniono 2 osoby- 2 etaty dla potrzeb realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Klub Środowiskowy oraz do relacji prac społecznie użytecznych, jak również 1 etatu do Działu Realizacji Świadczeń w zakresie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto zatrudniono stażystę w wymiarze 1 etatu, po odbytym stażu, zgodnie z zawartą umowa z PUP. W związku ze zwiększającą się liczbą osób zatrudnionych w MOPS zaistniała potrzeba zwiększenia o 0,25 etatu na stanowisku ds. pracowniczych oraz o 0,25 na stanowisku Informatyka. Z powodu wzrostu realizowanych zadań zwiększono zatrudnienie o 0,5 etatu w Dziale Finansowo –Księgowym.
  2. Radca Prawny- wsparcie merytoryczne pracowników socjalnych.
  3. Sprzątaczka- wynajęcie obiektu przy ul. Stoczniowców 23.
  4. Kierownik Działu Realizacji Świadczeń- utworzenie nowego działu.
  5. Psycholog – na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. g oraz art. 46 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r poz. 930), zgodnie z zapisem, którego świadczeniami z pomocy społecznej są między innymi „Poradnictwo specjalistyczne”, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, które świadczone jest osobom i rodzinom, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo specjalistyczne ze względu na braki kadrowe nie było realizowane w pełnym zakresie.
  6. Pracownicy socjalni – na podstawie art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r poz. 930), zgodnie z zapisem, którego Ośrodek pomocy społecznej powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.
  7. Asystent rodziny – zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze tj. z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 575) art. 15 ust. 4 liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

 

Michał Pasieczny