Nabór do projektu "Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy"

Nabór do projektu "Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy"

- kategoria Aktualności, Miasto
@Gazeta Rumska
Nabór do projektu "Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy"  Nabór do projektu "Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza otwarty nabór uczestników do projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.1 Aktywna Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu "Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy"

Uczestnikami Projektu mogą być:

Mieszkańcy Rumi w wieku aktywności zawodowej,
- bezrobotni zaliczeni do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- lub nieaktywni zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

Dla uczestników Projektu oferujemy bezpłatne wsparcie, m.in.:

Doradztwo zawodowe,
Warsztaty kompetencji społecznych,
Poradnictwo psychologiczne,
Szkolenia i treningi motywacyjne,
Prace społecznie – użyteczne,
Staże,
Zasiłki stażowe
Wsparcie finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do siedziby Biura Projektowego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi ul. Starowiejska 46
tel./fax. (58) 672-16-61 mail: projekt.efs@mops.rumia.pl

Nabór do projektu "Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy"