Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej

Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej

- kategoria Aktualności, Polityka
@Gazeta Rumska
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej  Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej

Dwa lata temu odbyły się wybory samorządowe, wybieraliśmy władze naszego miasta. Dwa lata to połowa kadencji, więc nadarzyła się okazja aby zapytać naszych radnych o to, co udało im się dotychczas zrobić. Zadaliśmy wszystkim członkom Rady Miejskiej to samo pytanie, komunikując się z nimi drogą e-mailową, pisząc na adresy podane na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wybraliśmy taki sposób komunikacji, aby przy okazji sprawdzić, czy zwykły obywatel może się skontaktować bezpośrednio ze swoim radnym - czy radni czytają swoją korespondencję od mieszkańców?

W wydaniu internetowym prezentujemy wypowiedzi radnych w całości, w wydaniu tradycyjnym byliśmy zmuszeni skrócić wszystkie wypowiedzi do absolutnego minimum.

Bartelke Piotr

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Piotr Bartelke

Piotr Bartelke

1. Od początku kadencji organizuję spotkania z mieszkańcami /z burmistrzem, radnymi i Komendantem SM/
2. Uczestniczę w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych w Rumi
3. Jako prezes Małego Trójmiasta Kaszubskiego organizuję spotkania z Prezydentem Wejherowa i burmistrzami MTK, a także z Starostą wejherowskim, biorę udział w imprezach M.T.K. np. w Regatach TrójCup o puchar MTK, zawodach w tenisie stołowym przy okazji otwartych mistrzostw także dla samorządowców mistrzostwa jako MTK, Rumia, mecze siatkówki dla samorządowców MTK, Konkursie Kolędniczym Chórów Małego Trójmiasta Kaszubskiego w 2016 który odbył się pierwszy raz, a w tym roku trwają już przygotowania do drugiego. Obecnie biorę udział w przygotowaniach do obchodów 15 lecia istnienia MTK
Działalność w okręgu:
- zgłoszony problem z kanalizacją deszczową, które także SM "Janowo" sygnalizowało do gminy po naszych wspólnych powiadomieniach o problemie nastąpiła modernizacja kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Stoczniowców i Dąbrowskiego tym samym zakończyło się zalewanie garaży w budynkach przy Stoczniowców w czasie opadów deszczu.
- zgłoszenie i propozycja ustawienia dodatkowych ławek przy ulicy Dąbrowskiego /zostało zrealizowane w 2016/
- powstanie nowego przystanku autobusowego dla linii R przy ulicy Pomorskiej na wysokość ulicy Mazowieckiej dla mieszkańców tego osiedla /to była obietnica wyborcza dla mieszkańców przy ulicy Mazowieckiej/
- w miarę możliwości biorę udział w uroczystościach ZSO i SP nr 9 przy Stoczniowców 6
- zgłoszenie problemu z budynkiem na rogu Katowickiej i Chylońskiej /opuszczony dewastowany - zagrożenie dla dzieci i młodzieży/ obecnie zabezpieczony przed wejściem osób postronnych, Straż Miejska - kontroluje na bieżąco
- współpraca z Strażą Miejską i Komendantem Straży Miejskiej Romanem Świrskim, Komendant czynnie bierze udział także w spotkaniach z mieszkańcami.
- zgłoszenia na nieprawidłowości, typu dziura w ulicy, chodnik, ścieżka rowerowa zapadnięta/y,
- jestem włączony w prace i spotkania na temat prac nad rozwiązaniem budowy tunelu w Janowie.
- zwrócenie się jako jeden z wielu radnych z propozycją przeniesienia monitoringu z policji do straży miejskiej.
- czynny udział w sesjach, dyskusje, wyjaśnienia zgłaszanie i kierowanie wniosków itp.
- brałem udział czynnie jako radny i kibic w Czersku i Tucholi gdy siatkarki zdobywały MISTRZOSTWO POLSKI.
- udział w biegu żołnierzy wyklętych, w biegu na orientację organizowane w Janowie, w piłce nożnej na hali MOSiR oraz przy okazji otwarcia obiektów "Jan Bosko", 3-go maja udział w ogólnych zawodach a następnie mecz piłki nożnej, charytatywnie w meczu piłkarskim w Wejherowie, byłem zawodnikiem reprezentacji Powiatu wejherowskiego przeciwko Księżom
- organizacja spotkania z aktorką Jolantą Juszkiewicz z uczniami II LO

Cegielska Hanna

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Hanna Cegielska

Hanna Cegielska

Jestem w Komisji Rewizyjnej, zajmujemy się w niej rozpatrywaniem skarg mieszkańców -nie jest to zajęcie o którym można pisać bo często są to sprawy nie do publicznej wiadomości -nasza Komisja ma naprawdę dużo pracy.
Jestem również członkiem Komisji Zdrowia, realizujemy w niej zadania prozdrowotne w szkołach i przedszkolach, w ciągu dwóch lat dzięki Radnym była możliwość skorzystania z szczepionek dla dziewcząt HPV.

Chodnicki Marek

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Marek Chodnicki

Marek Chodnicki

Jako radni naprawdę dużo działamy, włączając się bardziej lub mniej we wspólne dzieła. Nikt z nas sam nic by nie zrobił.
Jeśli chodzi o mój okręg wyborczy (nr 20) niewątpliwie naszym sukcesem, już na początku kadencji, było wybudowanie całego przedłużenia ulicy Tysiąclecia, która planowana była tylko w części między Kosynierów a Kopernika.
Jak członek Komisji PGiRP angażuję się w planowanie utwardzania dróg i chodników oraz zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Obecnie osobiście zaangażowany jestem w organizację Targów Przedsiębiorców, które mają się odbyć w przyszłym roku.
Patrząc na zasługi, trzeba wypisać wszystkie inwestycje w mieście, których jest sporo. Każde dzieło to wspólne działanie Burmistrza, Urzędu Miasta i Radnych. Tą doskonałą współpracę należy podkreślić bo jej owoce widać.

Dobrzeniecka Jolanta

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Jolanta Dobrzeniecka

Jolanta Dobrzeniecka

Jako Radna Miasta Rumi, podobnie jak w ciągu ostatnich 16 lat pracuję dla Rumi w obszarze oświaty, profilaktyki i zdrowia publicznego. Od dwóch lat interdyscyplinarnie dążę do wyższej jakości, spójności i efektywności działań.
Wprowadzam i realizuję w naszej społeczności projekty i programy m.in. z zakresu prawidłowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV, przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW C. Aby w pełni poznawać i móc wspierać mieszkańców współpracuję z instytucjami państwowymi np. IŻŻ Warszawa, PSSE Wejherowo, ARR Gdynia. Staram się podwyższać standardy ochrony zdrowia i profilaktyki (np. zapewnienie defibrylatora z teletransmisją danych dla "naszej" karetki P59, zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów) i oświaty działaniami w ramach programów europejskich „Szkoła Promująca Zdrowie", „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej (KIK 34)”. Spotykając i poznając mieszkańców, ich troski i radości staram się tworzyć dobry klimat tego miasta, sprzyjający zdrowiu i aktywności. Tak aby każdy czuł się tutaj szanowany, ważny i potrzebny.
Bardzo mi zależy na naszej wzajemnej życzliwości, empatii, zrozumieniu.

Grzeszczyk Leszek

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Leszek Grzeszczyk

Leszek Grzeszczyk

Co do moich działań to z całą pewnością apteka całododobowa - to poczytuję za prawdziwy sukces. Udało się zaproponować i przekonać właściciela do tego pomysłu. Oczywiście bez dobrej woli i wsparcia burmistrza byłoby to
niemożliwe...
Utwardzenie ulic płytami yomb w moim okręgu - udało się wpisać w program i wykonać ulice, które wcale nie były brane pod uwagę (m.in. Wróblewskiego, Norwida, Gałczyńskiego, Szymborskiej)... No i sama zmiana nazwy ulicy Marcelego Nowotki na ulicę Szymborskiej właśnie...
Na co dzień praca doraźna w okręgu - zgłaszam i monituję wszystkie sprawy z okręgu, które zgłaszają do mnie mieszkańcy (wycięcie starych drzew - ul. Kościuszki, przycinki drzew i krzewów "wychodzących" na chodniki i
uprzykrzających chodzenie naszym mieszkańcom, naprawy chodników...).
Pod koniec września razem z reprezentacją powiatu wejherowskiego (zostałem do niej wytypowany przez Burmistrza) zdobyliśmy brązowy medal mistrzostw polski samorządowców.
Pozostało jeszcze sporo do zrobienia... a czasu coraz mniej...

Jałocha Teresa

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Teresa Jałocha

Teresa Jałocha

Jakie rzeczy udało mi się zrealizować do tej pory jako radnej:
Projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego na 2015 r. i zrealizowany - to I etap Placu Zabaw „ Jaś i Małgosia w Arkadii” przy ul. Topolowej – gdzie są huśtawki, bujaczek, tablica do gry w „Kółko i Krzyżyk”, pajęczyna sznurowa, zamek z mostem, karuzela oraz „tyrolka” .
Zrealizowano w 2016 r. II etap Placu Zabaw przy ul. Topolowej – również zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego - 8 siłowni dla dorosłych. Wniosek składałyśmy razem z radną Lucyną Szypułą z okręgu nr 21.
Na 2017 r. był zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego - III etap rozbudowy Placu Zabaw „Jaś i Małgosia w Arkadii” , który zdobył za małą ilość głosów.
Realizacja zgłoszonego przeze mnie do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r., projektu wykonania wymiany chodnika idąc od Ronda Jana Pawła II, obejmujący cały Plac Kaszubski od strony rynku, wzdłuż rzeki idąc do szkoły SP Nr 1 i dalej wzdłuż domów do Kościoła.
Zgłoszenie do budżetu miasta na 2017 r. pozostałych prac do zrobienia na Placu Kaszubskim - położenie chodnika od mostku przez rzekę do ul. Lipowej, zagospodarowanie placu. Projekt budżetu obywatelskiego składany w ubiegłym roku nie mógł objąć tych prac, gdyż projekt nie mógł przekroczyć kwoty 100 tys. Prace wymiany chodnika i tak znacznie przekroczyły te obostrzenia bo kosztowały 113 tys. złotych.
Jako wniosek do budżetu w 2014 roku było zgłaszane przez Komisję Kultury, której jestem przewodniczącą - oświetlenie pomnika przy ul. Chełmińskiej, co zostało zrealizowane.
Jako Komisja Kultury złożyliśmy wniosek, aby umieścić tablicę informującą, że Cmentarz Zabytkowy przy ul. Kościelnej jest obiektem prawnie chronionym. Dzięki umieszczeniu takiej tablicy przed wejściem cmentarza, Straż Miejska ma prawo karać osoby, które zaśmiecają, bądź niszczą lub dewastują teren Cmentarza Zabytkowego, czy ruin Kościółka Zabytkowego, odpowiednimi mandatami nawet do 500 zł.
Od początku kadencji pracuję z innymi nad uruchomieniem linii autobusowej w Starej Rumi. Obecnie na temat trwają rozmowy z ZKM.
Jest obecnie realizowania inwestycja budowy części drogi Wiązowej z Borówkową, do której powstania również się przyczyniłam.
2 października 2016 r. wraz z radną Lucyną Szypułą, przy Placu Zabaw „Jaś i Małgosia w Arkadii” przy ul. Topolowej, zorganizowałyśmy Festyn Rodzinny Ekologiczny, gdzie mieszkańcy, głównie rodzice z dziećmi bawili się uczestnicząc w zabawach ekologicznych, w których użyto starych gazet i zużytych butelek. Była to wspólna akcja, w której uczestniczył Urząd Miasta, PUK, zorganizowana za zgodą pana Michała Pasiecznego – Burmistrza Rumi oraz pana Ariela Sinickiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dzieciom zostały rozdane zgniatarki do plastikowych butelek i specjalne torby pod umywalki do segregacji śmieci. Celem festynu było nauczenie dzieci, jak bardzo ważna jest segregacja ze względu na odzyskiwanie materiałów wtórnych.
Zgłoszone przez mnie ulice, na których położono płyty Yomb: ul. Świętopełka, Subisława, Klonowa, końcówka Bukowej, Jagodowa, ul. Klonowa od ul. Wiązowej, ul. Modrzewiowa, Agrestowa, Cmentarna. a na przyszły rok została zgłoszona ul. Cyprysowa. Na pewno będzie też zrobiona ulica Poziomkowa.
Z mojej inicjatywy, na ulicy Chełmińskiej postawiono ławkę między ulicą Akacjową i ul. Jodłową. Postawiono też kilka koszy na śmieci i psie odchody przy ul. Kazimierskiej i Chełmińskiej.
Naprawiono chodnik przy ul. Borówkowej uszkodzony przez ekipę budowlańców w 2015.
Biorę udział w planowaniu programu przyszłorocznego Zjazdu Światowego Kaszubów w Rumi.
Złożyłam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza dla Beaty Went z Miejskiego Domu Kultury w dziedzinie Kultury w 2015 r.
Udział w przygotowaniach do obchodów Dnia Patrona Rumi Św. Jana Bosko w dniu 15 sierpnia.
Udział w powiatowych Dniach Kultury w Wejherowie i wręczenie Listu Gratulacyjnego oraz pamiątkowej tabliczki od Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej dla Pana Józefa Lanca długoletniego działacza kaszubskiego ze Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Rumi, którego był Prezesem w latach 1992-1998 oraz 2004-2010.
Udział w Uroczystościach z okazji 200- Lecia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie w Muzeum Piśmiennictwa w Pałacu Przebendowskich przy ul. Zamkowej.
Udział w Gali Nagrody Literackiej w Gdyni oraz Gali z okazji rozpoczęcia Festiwalu Filmowego w Gdyni w 2016 r.
Udział w rozegraniu 4 setów spośród 62 setów na 62-lecie Rumi a także z okazji 4 setów na 60-lecie i 7 setów na 61-lecie Rumi.
Organizacja Finisażu wystawy poplenerowej (08.10-11.10.2016) V Pleneru Stowarzyszenia „Pasjonat” na terenie MOSiR w czasie rozgrywania 62 setów, oraz w 2015 , a także organizacja wystawy prac w/w stowarzyszenia w czasie tegorocznego Dnia Seniora w MOSIR z okazji jego 5-lecia.
Pomoc przy organizacji wystawy Szopek Bożonarodzeniowych Pani Adeli Szramkowskiej z Akcji Katolickiej w grudniu 2015 roku w Hali MOSiR.
Wspieranie organizacji pochodu – przemarszu Orszaku Trzech Króli w Rumi.
Udział w licznych wernisażach, koncertach na terenie Rumi w Miejskim Domu Kultury, w Stacji Kultura, w MOSiR, w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św.w Rumi i w innych miejscach na terenie Rumi oraz w uroczystościach patriotycznych na terenie naszego miasta
Udział w pracach Komisji ds. przydzielania grantów dla Organizacji Pozarządowych.
Złożenie wniosku o przeniesienie siedziby Biblioteki z ul. Kościelnej na Plac Kaszubski.
Złożenie wniosku w/s ochrony (oświetlenie, montaż kamery, zabezpieczenie ogrodzenia) Cmentarza Zabytkowego przy ul. Kościelnej.
Działam również w Komisji Samorządowej, gdzie wpływają różne sprawy od mieszkańców dotyczące miasta i samorządu. Tam również rozpatrywaliśmy m.in. sprawę rumskiego logo.
Dzięki zgłoszeniu do Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku budowy Placu Zabaw przy ul. Topolowej „Jaś i Małgosia w Arkadii”, w 2015 roku, udało się złożyć projekt o dofinansowanie do programu „Zielona Wyspa”, który obejmie ten teren przy ul. Topolowej jak i teren przy placu zabaw przy ul. Różanej.
Przeszliśmy weryfikację do tego programu jako jedyni w województwie Pomorskim. Teraz czekamy na potwierdzenie tego faktu tzn. że dostaniemy dofinansowanie.

Kaczmarek Marcin

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Marcin Kaczmarek

Marcin Kaczmarek

Jako radnemu na półmetku kadencji za sukces mogę zaliczyć:
W moim okręgu:

- umieszczenie tam gdzie tego brakowało oraz apelowali o to mieszkańcy, koszy na śmieci i koszy na psie odchody oraz ławek
- budowa dwuetapowego przejścia dla pieszych przez ulicę Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Szczecińską
- dofinansowanie budowy boiska wraz z bieżnią zakończoną skokiem w dal przy Gimnazjum nr. 1
- budowa chodników przy ulicy Derdowskiego
- złożenie projektu budżetu obywatelskiego na naukę pływania dla dzieci oraz dzięki mieszkańcom w głosowaniu osiągnięcie trzeciego wyniku (oczywiście projekt będzie realizowany).
- obecnie kończy się budowa ulic Targowa, Rodziewiczówny, Jaworskiego oraz fragment ulicy Derdowskiego po kilkunastu latach próśb mieszkańców bez efektu.

Jako wice przewodniczący Komisji Sportu Rekreacji i Promocji udało się :

- wybudować boisko przy ul. Bukowej
- przy moich staraniach zostały zwiększone środki finansowe na kluby oraz organizacje sportowe w mieście
- uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji przyznawania nagród i stypendiów dla zawodników, klubów oraz organizacjom sportowym
- reprezentowałem miasto w zawodach sportowych.

Kryża Michał

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Michał Kryża

Michał Kryża

1. Wspierałem i ponaglałem władze miasta w sprawie jak najszybszego rozpoczęcia budowy "ciągu pieszego - spacerowego", od ul. Abrahama do garażów na ul. Morskiej, co zostało wykonane.
2. Wskazałem konieczność obniżenia wysokich krawężników na ul. Abrahama przy mostku na "Zagórskiej Strudze" w celu lepszego poruszania się rowerzystów i pieszych - ta drobna przebudowa została po mojej interwencji zrealizowana.
3. Wskazałem na konieczność wymiany chodnika na ul. Morskiej w kierunku od Dąbrowskiego do Abrahama - inwestycja została zrealizowana.
4. Na ul. Kosynierów w kierunku do ronda przy Auchan przyczyniłem się do likwidacji koleiny powstałej w poprzek jezdni - dziury i koleiny zlikwidowano.
5. Przyczyniłem się do wymiany chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Dąbrowskiego od ul. Warszawskiej do Piłsudskiego - przebudowę wykonano w tym roku.
6. W czasie po powodzi w czerwcu wraz z PUK i Dyrektorem Stanisławem Pogorzelskim organizowaliśmy pomoc w wywozie śmieci i zalanych przedmiotów z rejonu ul. Morskiej i Abrahama.
7. Jako wiceprzewodniczący Komisji Kultury wspierałem wniosek tej komisji aby Patronem Miasta Rumi stał się Św. Jan Bosko. Po konsultacjach i rozmowach w klubach w sierpniu św. Jan Bosko został Patronem Rumi.

Ławrukajtis Beata

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Beata Ławrukajtis

Beata Ławrukajtis

1. Reprezentuję miasto Rumię w Metropolitalnym Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej w której obecnie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. Pracuję nad reorganizacją rozkładu jazdy, aby był dopasowany do potrzeb mieszkańców. Zwiększenie efektywności kursowania komunikacji co doprowadzi do utworzenia nowych atrakcyjnych połączeń autobusowych.
2. Jestem członkiem Komitetu Gminnego Programu Rewitalizacji, który poprzez swoje działania ma na celu odbudowę obszarów zdegradowanych.
3. Od początku kadencji pilotuję program poprawiający infrastrukturę drogową w mieście.
Na utwardzanie ulic płytami Yomb, od początku kadencji wydano na ten cel 1,75 mln złotych.
Na budowy ulic posiadających dokumentację, od początku kadencji wydano 15 mln złotych.
Oświetlenie ulic, na ten cel przeznaczonych zostało 400 tyś zł.
4. Jako Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego opiniuję nowe oraz zmiany istniejących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
5. Z mojej inicjatywy powstały:
przejście dla pieszych do przystanku autobusowego na ul. Towarowej na wysokości ul. Strzeleckiej.
Wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Towarowej.
Montaż zjazdu dla wózków na schodach przy dworcu od ul. Towarowej obecnie trwają prace nad poprawą funkcjonalności tego miejsca.
6. Angażuję się w programy społeczne min. w Budżet Obywatelski z którego zostało zbudowane boisko wielofunkcyjne, plac zabaw wraz z siłownią na Zagórzu.
7. Na mój wniosek, w tym roku po raz pierwszy Straż Miejska patrolowała tereny leśne w okolicy Zagórza i Białej Rzeki.
8. Jestem organizatorem Dnia Sąsiada, imprezy która wpisała się już w życie dzielnicy.
9. Jako Radna wspieram politykę rowerową w mieście. Jestem pomysłodawcą koszulek odblaskowych dla dzieci jeżdżących na rowerach, zwiększających ich bezpieczeństwo na drogach.

Obecnie:
10. Zabiegam o zwiększeniem bezpieczeństwa przejścia dla pieszych przy przejeździe kolejowym na ul. Zbychowskiej.
11. Zabiegam o budowę brakującego odcinka drogi rowerowej przy ul. I Dywizji WP jest bardzo oczekiwaną przez mieszkańców Rumi jeżdżących na rowerach i nie tylko.
12. Obecnie pracuję nad w organizację imprezy rowerowej w ramach partnerstwa miast Rumi i Gdyni, która odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.
13. Jestem współorganizatorem Targów Przedsiębiorców które odbędą się w maju przyszłego roku.
14. Na koniec pragnę podziękować za wsparcie, trafne uwagi mieszkańcom Rumi. Natomiast Radnym, pracownikom Urzędu i Burmistrzowi i za współpracę, dzięki której widać owoce naszej pracy.

Łoboz Małgorzata

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Małgorzata Łoboz

Małgorzata Łoboz

1. Dzięki mojemu zaangażowaniu doprowadziłam do wyburzenia budynku po sklepie spożywczym "Bazar" na zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Starowiejskiej.
2. Współdziałałam przy podjęciu modernizacji ulicy Dąbrowskiego wskazując przy tym na konieczność przystosowania przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Złożyłam do budżetu obywatelskiego wniosek o wyburzenie budynku po byłej kotłowni przy ulicy Dąbrowskiego.
4. Angażuję się w prace przygotowujące dokumentację do realizacji wyżej wymienionego projektu.
5. Włączyłam się do prac nad projektem powstania węzła komunikacyjnego związanego z terenem Dworca PKP Rumia.
6. Aktywnie uczestniczę w pracach nad strategią rozwoju oświaty w Rumi.
7. Jestem współorganizatorem spotkań mieszkańców z burmistrzem, radnymi i komendantem S.M.
8. Uczestniczę w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych w Rumi jako reprezentant R.M.
9. Zaangażowałam się w uzupełnienie niewykończonych odcinków ulicy Dąbrowskiego od nr 1 do 9 płytami yomb.
10. Współdziałałam przy powstaniu chodników przy ulicy Wejhera.
11. Przyczyniłam się do powstania ciągu pieszego łączącego ulicę Abrahama w kierunku garaży na ulicy Morskiej.

Mosa Florian

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Florian Mosa

Florian Mosa

Jestem v-ce Przewodniczącym Rady Miejskiej
Działalność na półmetku bieżącej kadencji:
1. udział w procedurach i uchwalenie studium przestrzennego zagospodarowania terenu Miasta.
2. udział w procedurach i uchwalanie nowych jak i zmiany istniejących planów przestrzennego zagospodarowania terenu Miasta - plan "Partyzantów" i "Stara Rumia".
3. udział i pozytywne głosowanie uchwał nad przygotowaniem rozwiązań komunikacyjnych Miasta - ronda i tunelu pod SKM na ulicy Gdańskiej.
4. Wspieranie w uchwałach budżetowych, moim zdaniem zbyt skromnej pozycji budowy dróg, nawierzchni drogowej z płyt yomb jak i budowa i remonty chodników.

Muszyński Jarosław

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Jarosław Muszyński

Jarosław Muszyński

Biorę czynny udział w pozyskiwaniu i wydawaniu żywności z programu Uni Europejskiej dla potrzebujących mieszkańców Rumi,

jako przedstawiciel Stowarzyszenia Nasza Rumia wraz z jej członkami organizujemy i wydajemy owoce dla wszystkich chętnych w naszym mieście,

ciągła współpraca z stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi w naszym mieście w celu poprawy życia dla osób niepełnosprawnych i ubogich,

byłem jednym z organizatorów promocji naszego miasta poprzez zorganizowanie rejsu jachtem po morzu bałtyckim, gdzie w poszczególnych portach reklamowaliśmy Rumię i jej samorząd,

z mojej inicjatywy wykonano remont chodnika przy ul. Batorego,

biorę czynny udział w procedurach uchwalania nowych planów zagospodarowania, jak i przy zmianach starych,

współorganizowałem spotkania z mieszkańcami dzielnicy Szmelta i Zagórze,

czynnie przyczyniam się do budowy i remontów dróg w naszym mieście.

Rydzewska Karolina

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Karolina Rydzewska

Karolina Rydzewska

Startowałam w wyborach z hasłem "Człowiek jest najważniejszy" i staram się zawsze myśleć o ludziach,
- W 2015 roku doprowadziłam do podwyższenia wynagrodzeń w placówkach oświatowych, dla najmniej zarabiających pracowników administracji i obsługi; wskazałam możliwości oszczędności w dziale oświaty i udało się podwyższyć wynagrodzenia bez zwiększenia wydatków na placówki oświatowe.

- organizuję "żywe lekcje Historii" w szkołach, na które zapraszam uczestników ważnych wydarzeń historycznych w latach 1970-1989. Staram się uatrakcyjnić młodzieży zajęcia i zapoznać ich z historią Polski o której nie przeczytają w podręcznikach.

- wprowadziłam do rocznego planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania sprawy pracownicze na których próbujemy rozwiązywać problemu ludzi zatrudnionych w placówkach oświatowych,

- aktywizuję społecznie mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym realizując własny Projekt "Przy wykorzystaniu potencjału osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmieniamy wizerunek naszego miasta".

- "Szkoła uczy nie tylko dzieci" - od tego roku palcówki oświatowe organizują 3 miesięczne staże dla naszych bezrobotnych mieszkańców, przyuczając ich do przyszłego zawodu. Placówki w ostatnim okresie zgłaszały braki kadrowe pracowników administracji i obsługi, dlatego pomyślałam sobie, że ponieważ nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia w tym momencie, moglibyśmy aktywizować społecznie oraz zawodowo bezrobotnych mieszkańców w naszych placówkach. To dobry sposób na przygotowanie ludzi, korzystających z pomocy społecznej, do wejścia na rynek pracy i uporanie się z potrzebami placówek oświatowych. Szkoła staje się bardziej otwarta dla naszych mieszkańców.

- wolontariat: zbiórki odzieży, wsparcie osób starszych i chorych z mojego okręgu wyborczego, kwesta na Hospicjum,

- zorganizowałam Festyn Rodzinny który nie był sfinansowany z budżetu miasta, na jego realizację pozyskałam darowizny od przedsiębiorstw z Rumi oraz Gdyni,

- powołałam zespół do budowania Strategii Oświaty na lata 2017-2027; propozycja podejmowanych działań do poszczególnych celów strategicznych jest już opracowana i czeka na zatwierdzenie Burmistrza.

- zgłosiłam potrzebę wymiany nawierzchni, utwardzenie ulic Toruńskiej i Wrocławskiej (wjazd od ul Wileńskiej) - liczę na realizację w 2017 roku.

Sinicki Ariel

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Ariel Sinicki

Ariel Sinicki

1. Prowadzę obrady Rady Miejskiej. Po wielu latach kłótni i waśni w Radzie zapanował spokój i pełna współpraca pomiędzy Radnymi i Burmistrzem.
2. Jestem pomysłodawcą Rumskiej Parady Niepodległości i Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rumi.
3. Wypełniam obowiązki Radnego. Pomagam rozwiązywać problemy miasta i jego mieszkańców.

Szypuła Lucyna

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Lucyna Szypuła

Lucyna Szypuła

1. Dzięki mojemu zaangażowaniu ułożono płytami yomb ul. Kasztanową, Jarzębinową, Kazimierza Wielkiego, Leszka Białego, Kasztelańską, Topolową.
2. Zorganizowałam przy współudziale p. Teresy Jałocha i Burmistrza festyn ekologiczny 1.10.2016 na placu zabaw "Jaś i Małgosia" przy ul. Topolowej dla rodzin.
3. Rozpoczęły się prace przy oświetleniu ulic Jana Kazimierza, Kazimierza Wielkiego i Leszka Białego.
4. Z mojej inwencji na prośbę mieszkańców nadano nazwę ulicy Gruszkowa.
5. Złożyłam do budżetu obywatelskiego wniosek o budowę pełnowymiarowego boiska przy ul. Bukowej (nie udało się w budżecie obywatelskim) ale przy pozyskaniu środków z Ministerstwa Sportu boisko powstało.

Urbaniak-Dzienisz Tomasz

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Tomasz Urbaniak-Dzienisz

Tomasz Urbaniak-Dzienisz

1. Jako Przewodniczący Komisji Sportu uczestniczyłem w pracach przy powstaniu boiska na ulicy Bukowej oraz zwiększeniu środków finansowych na kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe.
2. Jestem członkiem Komisji Mieszkaniowej i staram się we współpracy z innymi członkami komisji rozwiązywać problemy mieszkańców.
3. Jestem włączony w prace nad programem i pozyskiwaniem funduszy z unii europejskiej na rewitalizację Zagórza i Szmelty.
4. Brałem udział w pracach, aby boisko przy Szkole Podstawowej nr. 10 powstało w jednym, a nie w dwóch etapach.
5. Mam zaszczyt uczestniczyć w komisjach przyznawania nagród i stypendiów zawodnikom i trenerom oraz być członkiem kapituły wyborów na sportowca, drużyny, trenera i wydarzenie sportowe roku.
6. Dzięki mojemu zaangażowaniu powstały dodatkowe ławki na osiedlu przy ulicy Kombatantów.
7.Uczestniczę w wielu wydarzeniach sportowych jako uczestnik i reprezentant Rady Miasta oraz współorganizator np. Arkowiec Fight Cup.
8. Przy mojej współpracy powstały płyty yomb na ulicy Śląskiej i Nizinnej.
9. Angażuję się w program KAWKA, aby w przyszłości nasze powietrze było czyste.
10. Udało się dzięki współpracy z mieszkańcami odmalować plac zabaw i nawieźć świeżej ziemi na boisko przy ulicy Szkolnej.
11. Byłem zaangażowany w pomoc mieszkańcom spalonego mieszkania przy ulicy Kombatantów.
12. Wskazałem na konieczność wymiany chodnika przy ulicy Sabata.
13. Brałem czynny udział w temacie powstania nowego zadaszenia na rynku.
14. Staram się być zaangażowany w pomoc oraz życie mieszkańców naszego miasta. Chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę wszystkim radnym naszego miasta, oraz Burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu.

Woźniak Krzysztof

+
Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Krzysztof Woźniak

Krzysztof Woźniak

Jestem Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa oraz członkiem Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Dla mieszkańców swojego okręgu wyborczego i miasta brałem udział w następujących przedsięwzięciach:
1. doprowadziłem do odnowienia chodnika przy SP nr 6 w Rumi;
2. doprowadziłem do zmiany projektu budowy hali sportowej przy SP nr 6 w Rumi;
3. brałem udział w pracach dotyczących poprawy koncentracji i płynności ruchu drogowego w ciągu ulic od ul. Starowiejskiej do ronda Jana Pawła II;
4. wspierałem projekt utworzenia stanowiska monitoringu miejskiego w Straży Miejskiej, doprowadziłem do rozbudowy stanowiska o dodatkowych 5 kamer;
5. pracowałem nad doprowadzeniem do wymiany samochodów Straży Miejskiej (z uwagi na bardzo wysokie koszty eksploatacji i napraw - 85.000 zł w 4 lata);
6. starałem się o zakup nowego samochodu dla komisariatu policji w Rumi;
7. doprowadziłem do zwiększenia umiejętności strażników miejskich w zakresie ratownictwa medycznego;
8. brałem udział w pracach nad poprawą infrastruktury drogowej związanej z bezpośrednią drożnością dróg przelotowych przez miasto m. in. skrzyżowanie ulic Gdańska - Pomorska;
9. jako radny i członek Zarządu ZK-P monitoruję organizację i zapewnienie bezpieczeństwa podczas planowanego Zjazdu Kaszubów w Rumi.

Odpowiedzi na przesłane zapytanie nie udzielili:

Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej  Magdalena Mrowicka
m.mrowicka@um.rumia.pl
tel. 668 298 033

 

Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej  Maria Bochniak
m.bochniak@um.rumia.pl
tel. 662 646 866

 

Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej  Tadeusz Piątkowski
t.piatkowski@um.rumia.pl
tel. 693 528 375

 

Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej  Henryk Grinholc
h.grinholc@um.rumia.pl
tel. 501 243 146

Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej