Bez wniosku i od ręki  Bez wniosku i od ręki

ZUS wprowadził kolejne ułatwienie dla obsługiwanych klientów. Tak jak dotąd część zaświadczeń wydawana jest od ręki, ale od teraz by je otrzymać wystarczy poinformować pracownika ZUS o sprawie, z którą przyszliśmy.

ZUS niezmiennie podwyższa jakości świadczonych usług i doskonali obsługę klientów. W ubiegłym roku wydłużyliśmy czas pracy placówek, które w poniedziałki są otwarte do 18.00. Trwają zaawansowane prace nad upraszczaniem wniosków i formularzy, które umożliwią klientom szybkie, łatwe i prawidłowe sporządzenie odpowiednich dokumentów. To nie wszystko – od niedawna nie trzeba już wypełniać wniosków o wydanie niektórych zaświadczeń.

W praktyce wygląda to tak, że w odpowiedzi na ustną prośbę o wydanie zaświadczenia, pracownik ZUS sam dopytuje o szczegóły, które wprowadza do systemu informatycznego. Następnie pracownik drukuje tzw. odpis wniosku, który wystarczy podpisać. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań do wystawienia zaświadczenia, to klient otrzyma je od ręki. Gdy okaże się, że w sprawie trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające zaświadczenie będzie można odebrać później lub otrzymać pocztą.

Taki sposób postępowania obowiązuje w przypadku 27 zaświadczeń. Są to m.in. zaświadczenia niezaleganiu w opłacaniu składek, zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także wysokości pobieranego świadczenia.