Konkurs na logo XIX Zjazdu Kaszubów w Rumi  Konkurs na logo XIX Zjazdu Kaszubów w Rumi

Od środy (01.03) do końca marca można zgłaszać swoje propozycje na logo XIX Zjazdu Kaszubów w Rumi. Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą zapoznać oraz zaakceptować regulamin a także prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej. Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział – wystarczy, że ich zgłoszenie podpisze rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy. Każdy Uczestnik konkursu może przesłać 1 projekt. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna – 1 500 złotych!

Wszystkie propozycje wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać w Urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia, w terminie do 31 marca 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta), w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na logo XIX Zjazdu Kaszubów w Rumi”.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej rumia.eu

Regulamin konkursu