W sprawie Rady Seniorów - głos tejże

W sprawie Rady Seniorów - głos tejże

- kategoria Aktualności, Miasto
@Gazeta Rumska
W sprawie Rady Seniorów - głos tejże  W sprawie Rady Seniorów - głos tejże

Początek nowego roku to zwykle czas podsumowań. Oceniane są ubiegłoroczne dokonania, kreślone propozycje na przyszłość. W takim tonie utrzymany był, zamieszczony w styczniowym numerze „Gazety Rumskiej”, artykuł pana Ryszarda Hinca oceniający szeroko Radę Seniorów naszego miasta.

Przedstawiony katalog zalet, które winny cechować jej członków jest niewątpliwie słuszny, gdyż zdaniem Autora to osoby wykazujące się m.in. aktywnością, niezależnością, doświadczeniem i ogromnym potencjałem do jak najpełniejszego wykorzystania.

Proponowany zakres działania nie jest już tak bezdyskusyjny – jak na przykład - propozycja współpracy Rady Seniorów ze szkołami i służbą zdrowia dla powstrzymania zjawiska wzrastającej otyłości młodzieży.
Jednak szczególny nacisk położył Autor na sposób powołania rumskiej Rady Seniorów i wynikający z tego aktualny skład osobowy. Przedstawione w artykule poglądy na te kwestie są tak oryginalne, że wręcz zachęcają do polemiki. Będzie to jednocześnie znakomita okazja, by PT Czytelnikom „Gazety” przybliżyć działania Rady - a także zachęcić do aktywnej współpracy.

Tak więc pan Ryszard zapytuje „…dlaczego to mają być tylko osoby z organizacji wskazanych i wybranych przez Burmistrza…”. Autor jest przekonany, iż Burmistrz nie powinien proponować działającym w mieście organizacjom pozarządowym, delegowania do Rady swoich członków gdyż w Radzie winni pracować mieszkańcy, którzy nie są członkami żadnej organizacji, a już szczególnie nie są w jej władzach. Bo tacy ludzie będą dbali o swoje organizacje, a nie o innych.

To urocza teza!!! A gdzież kandydaci do Rady mogą wykazać swój potencjał? Gdzie przejawiać aktywność? Ludzie tworzący, działający w organizacjach pozarządowych to właśnie ci aktywni, przekazujący swoje doświadczenie, działający na przeróżnych polach - właśnie dla innych! Ponadto organizacje są sitem wyboru tych, którzy potrafią współdziałać zespołowo, a pomijania tych, którzy w zespole są elementem destrukcji.

Różnych organizacji pozarządowych jest w mieście kilkadziesiąt i Burmistrz musi wybrać - w sposób oczywisty musi proponować udział w Radzie Seniorów - tym z nich, którzy z działalnością senioralną mają coś wspólnego.

A teraz o naszej Radzie… Na bieżąco, na każdym posiedzeniu Rady Seniorów jest Burmistrz, albo Przewodniczący Rady Miejskiej. Najczęściej obydwaj. Właśnie wspólnie z Radą Miejską i Burmistrzem obecnie finalizujemy wielkie przedsięwzięcie – wprowadzenie w Rumi Karty Seniora. Korzystając z dokładnie przeanalizowanych doświadczeń sąsiadów, a i całkiem dalekich innych miast, kompletujemy katalog sponsorowanych usług i zbieramy rzeszę sponsorów. Organizujemy także, propagowane przez Gminę, spotkania ludzi starszych naszego miasta z lekarzami, z policją, z prawnikami – w sprawach licznych zagrożeń – czy to zagrożeń zdrowia, czy też czyhających na nich ze strony nie tylko pospolitych przestępców, ale i na przykład niektórych instytucji finansowych. A na co dzień zbieramy pomysły, uwagi wszystkich rumian w najróżniejszych kwestiach dotyczących miasta, życia jego mieszkańców – by stanowić dla władz Rumi jeszcze jeden kanał dopływu oddolnych informacji czy propozycji.

To na co dzień, a od święta… Właśnie z inicjatywy Rady, w październiku ubiegłego roku, nasze Miasto zorganizowało uroczysty koncert dla swoich seniorów – w pierwszym Rumskim Dniu Seniora!

Wszystkie te działania są ściśle ewidencjonowane i przedstawiane w sprawozdaniach z posiedzeń, w corocznych sprawozdaniach sumujących dokonania - składanych w Wydziale Kultury UM, gdzie cała dokumentacja dotycząca działalności Rady Seniorów jest oczywiście dostępna.

Zaś dla wdrażania coraz skuteczniejszej współpracy zapraszamy serdecznie Szanownych Czytelników „Gazety Rumskiej”, no i oczywiście miłego Autora, pana Ryszarda Hinca [wtedy wiele wątpliwości byłoby wcześniej wyjaśnionych], zapraszamy więc na spotkania z członkami Rady Seniorów podczas comiesięcznych dyżurów w gościnnych progach Stacji Kultura - w każdy ostatni wtorek miesiąca, od godzimy dwunastej do czternastej.

Prezydium Rumskiej Rady Seniorów
Mieczysław Grzenia
Renata Grzesiak
Zbigniew Rachwald

W sprawie Rady Seniorów - głos tejże