Wieczornica patriotyczna w D.K. Janowo

Wieczornica patriotyczna w D.K. Janowo

- kategoria Edukacja, Historia, Kultura
Wieczornica patriotyczna w D.K. Janowo  Wieczornica patriotyczna w D.K. Janowo

W dniu 16 marca w Domu Kultury "Janowo" odbyła się "Wieczornica patriotyczna" przygotowana przez uczniów klasy VI a Szkoły Podstawowej Nr. 9 w Rumi dla rodziców i społeczności lokalnej. Ta żywa lekcja historii była podsumowaniem dwóch edukacyjnych projektów historycznych realizowanych przez uczniów tej klasy pod opieką Teresy Brunath i Iwony Bielińskiej.

"Póki nie jest za późno" Ogólnopolski Konkurs na Projekt Historyczny pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, losami świadków historii bezpośrednio związanych z tymi miejscami nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób.

"Trudne powroty, ciężkie wybory los polskich żołnierzy walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie" organizowanym przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Głównym celem projektu jest upamiętnienie weteranów PZZ, którzy są lub byli członkami rodzin, uczestników projektu lub żyją /żyli na terenie województwa pomorskiego.

W montażu słowno -muzycznym uczniowie mieli możliwość zaprezentować losy prawdziwych świadków historii czasów II wojny światowej: Wiktora Ciereszko starszego strzelca wartowni nr 1 walczącego w obronie Westerplatte, Artura Bachusa żołnierza Armii Andersa walczącego m.in. pod Monte Casino, Jana Weinara -adiutanta płk Stanisława Dąbka i Antoniego Merdyka żołnierza walczącego o Kępę Oksywską i udowodnić że wśród naszej, lokalnej społeczności żyli prawdziwi bohaterowie walczący w imię miłości ojczyzny.

Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele władz miasta przewodniczący Rady Miasta Ariel Sinicki, Karolina Rydzewska -przewodnicząca Komisji Oświaty przy Urzędzie Miasta w Rumi, rodziny bohaterów z okresu wojny, Pan Zbigniew Ciereszko syn Wiktora Ciereszko, Pani Karolina wnuczka Wiktora Ciereszko, Pani Maria Sanetra-Leśniak córka Pana Jana Weinara, Państwo Danuta i Stanisław Kociuba rodzina Antoniego Merdyka, Państwo Aneta i Artur Kleczkowscy bliscy Artura Bachusa, rodzice oraz mieszkańcy naszego miasta. Mieliśmy okazję obejrzeć wystawę archiwalnych zdjęć dokumentów upamiętniających losy prezentowanych  bohaterów.

Patronat honorowy nad całością przedsięwzięcia objął Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego pod kierunkiem pana Pana Jana Skałbani, prezentacja multimedialna wykonana przez pana Daniela Hadama oraz wystawa i oprawa plastyczna przygotowana przez Panią Wioletę Udalską.

Przygotowanie i uczestnictwo w projektach pozwoliło rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie historią, inspirować i mobilizować do aktywnego badania źródeł historycznych oraz kształtować postawy obywatelskie.
Pamięć o bohatera umocni w nas wolę trwania przy najważniejszych wartościach, a powrót do wydarzeń minionych lat będzie wyrazem tego, iż wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich wracamy i rozkwitają tym wspanialej im więcej serca w ich pielęgnowaniu.

Wieczornica patriotyczna w D.K. Janowo