Powiat otrzyma od ministerstwa 520 tys. zł na budowę książnicy prof. Labudy

Powiat otrzyma od ministerstwa 520 tys. zł na budowę książnicy prof. Labudy

- kategoria Historia, Kultura
@Gazeta Rumska
Powiat otrzyma od ministerstwa 520 tys. zł na budowę książnicy prof. Labudy  Powiat otrzyma od ministerstwa 520 tys. zł na budowę książnicy prof. Labudy

Jedną z inicjatyw zaplanowanych przez władze powiatu wejherowskiego dla upamiętnienia postaci prof. Gerarda Labudy jest budowa biblioteki, która pozwoli przechowywać, opracowywać i udostępniać bogatą spuściznę wybitnego Kaszuby, historyka i mediewisty.

Dnia 19 marca br. o godz. 17.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbędzie się konferencja prasowa podczas której Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin poinformuje o przyznaniu dotacji na budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy. Środki w kwocie 520 tys. zł Powiat Wejherowski zdobył w konkursie Program Infrastruktura Kultury ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponad pół miliona złotych to kwota, którą otrzyma Powiat Wejherowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to kolejne środki zewnętrzne, które wspomogą budowę biblioteki. Dzięki temu projektowi 22 tysiące woluminów, poświęconych historii naszych terenów, stanie się dostępne dla społeczeństwa i będzie służyć przyszłym pokoleniom.

Cieszymy się z tego, że udało nam się pozyskać kolejne środki zewnętrzne na budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Dzięki dofinansowaniom, podjęte na początku kadencji starania o upamiętnienie postaci prof. Gerarda Labudy poprzez budowę biblioteki jego imienia, powoli się urzeczywistniają i wszystko wskazuje na to, że zakończą się sukcesem – podkreśla starosta

Pieniądze otrzymane z ministerstwa zostaną przeznaczone na dobudowanie nowego budynku, który będzie stanowił jedną całość wraz z adaptowanymi budynkami przy ul. Zamkowej w Wejherowie. Adaptacja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na ten cel Powiat Wejherowski pozyskał ponad 1,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010.

W swoich założeniach Książnica prof. Gerarda Labudy stanowić ma centrum upowszechniania wiedzy i informacji na temat dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza. W ośrodku, w reprezentatywnej sali, będzie można oglądać wystawę historyczną skierowaną do turystów i osób przyjezdnych oraz mieszkańców. Dla uatrakcyjnienia oferty wystawa zostanie wyposażona w elementy multimedialne i interaktywne. Oprócz prezentacji kultury kaszubsko-pomorskiej oraz prezentacji i promocji Powiatu Wejherowskiego, zadaniem ośrodka będzie również katalogowanie i udostępnianie posiadanych zbiorów w formie pełno tekstowej i elektronicznej, a także prezentowanie życiorysu prof. Gerarda Labudy.

Pozyskana kwota w wysokości 520 tys. zł wesprze projekt budowy biblioteki prof. Labudy o łącznej wartości 3,8 mln zł.

Książnica prof. Gerarda Labudy ma powstać do połowy 2018 r. Stanowić będzie kompleksową ofertę kulturalną z unikatowym zbiorem prof. Gerarda Labudy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii audiowizualnych.

Warto również wspomnieć, że realizacja projektu stała się możliwa dopiero po otrzymaniu przez Powiat Wejherowski budynku oraz działki. Podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego Miasto Wejherowo przekazało nieodpłatnie budynek usytuowany przy ulicy Zamkowej w Wejherowie wraz z działką, odbyło się 21 sierpnia 2015 r. Miasto Wejherowo jest też partnerem Powiatu w projekcie budowy Biblioteki.

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 r. w Nowej Hucie koło Kartuz, zmarł 1 października 2010 r. w Poznaniu. Owocem jego działalności jest prawie 2000 opublikowanych prac, w tym ponad 30 książek, kilkaset rozpraw i artykułów. Był Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1962-1965, wiceprezesem PAN w okresie od 1984 r. do 1989 r. oraz prezesem PAU w latach 1989-1994, a następnie prezesem honorowym.

W ramach Programu Infrastruktura Kultury 300 tys. zł otrzymało Miasto Wejherowo na stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej wokół zabytkowego młyna wodnego z końca XIX wieku oraz 150 tys. zł z Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Wejherowo, młyn (XIX w.): prace restauratorskie, konserwatorskie, roboty budowlane, instalacja elektryczna”. Z tego samego programu 190 tys. zł otrzyma wejherowski Klasztor Ojców Franciszkanów na realizację zadania „Wejherowo, kościół klasztorny Franciszkanów pw. św. Anny (1648-1650 r.): remont nawy głównej i naw bocznych, chóru organowego i dwóch ołtarzy bocznych”.

Jacek Thiel

Powiat otrzyma od ministerstwa 520 tys. zł na budowę książnicy prof. Labudy