Chór z Rumi i dyrygent orkiestry będą wyróżnieni

Chór z Rumi i dyrygent orkiestry będą wyróżnieni

- kategoria Aktualności, Kultura, Wybitni rumianie
@Gazeta Rumska
Chór z Rumi i dyrygent orkiestry będą wyróżnieni  Chór św. Cecylii wspólnie z orkiestrą Progress (fotografia z archiwum chóru)

Przedstawiciele rumskiego świata artystycznego otrzymają medale „Za zasługi dla powiatu wejherowskiego”. Nagrodzeni zostaną Chór św. Cecylii oraz Tadeusz Grucza, dyrygent Orkiestry Dętej przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.

W tym roku wakacje dla Chóru św. Cecylii były bardzo pracowite. Rozpoczęły się w czerwca wyjazdem do Niemiec, gdzie zespół koncertował na uroczystym Pfarrfest w Dietldorfie, a także w Rohrbach i Regensburgu. W lipcu i sierpniu kilkakrotnie chórzyści śpiewali na mszach św. m.in. 15 sierpnia podczas uroczystej miejskiej mszy w intencji Ojczyzny. Koniec wakacji przyniósł nagranie materiału muzycznego na nową płytę chóru, która jeszcze jest przygotowywana.

Historia grupy, która zostanie uhonorowana medalem „Za zasługi dla powiatu”, sięga lat 20 XX wieku, kiedy w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi zaczął się zawiązywać amatorski ruch śpiewaczy, który miał na celu uświetnianie uroczystości parafialnych. Ruch ten przekształcił się w chór mieszany pod wezwaniem św. Cecylii, patronki chórzystów i muzyki kościelnej.

Chór brał udział w wielu festiwalach i przeglądach zespołów muzycznych uzyskując niejednokrotnie wysokie noty.

Chór z Rumi i dyrygent orkiestry będą wyróżnieni
Chór św. Cecylii wspólnie z orkiestrą Progress (fotografia z archiwum chóru)

 

W ciągu 90 lat istnienia chór nigdy nie zaprzestał swojej działalności, nawet w okresie II wojny światowej. Muzycy występowali m.in. we Włoszech i Watykanie oraz Litwie i Ukrainie. W marcu 2010 roku zespół zdobył grand prix na IV Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Szemudzie, a w czerwcu tego roku III nagrodę i Brązową Wstęgę Solczy na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Salcininkai- Ejszyszki na Litwie. Chór był jedynym zespołem reprezentującym Rumię i powiat wejherowski.

Dyrygentem Chóru św. Cecylii jest Krzysztof Brzozowskiego.

Drugi wyróżniony z Rumi to Tadeusz Grucza, który jest od 1961 roku członkiem Orkiestry Dętej przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Dołączył do niej w kilka lat po powstaniu orkiestry. W tym czasie zespół liczył 9 osób. Potem ilość członków wzrosła. Grucza od 1976 roku jest dyrygentem orkiestry. Działa jako kontynuator dzieła śp. ks. prof. Stanisława Ormińskiego. Dzięki niemu orkiestra została zarejestrowana, jako członek Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Ks. Ormiński był siłą napędową orkiestry. Stawiał wysokie wymagania przed członkami zespołu, co powodowało wzrost poziomu. Tadeusz Grucza kontynuuje jego dzieło.

Chór z Rumi i dyrygent orkiestry będą wyróżnieni
Orkiestra Dęta parafii pw. NMP WW (fotografia z archiwum chóru)


Do największych sukcesów orkiestry należy wyjazd do Francji, który miał miejsce w latach 80. Orkiestra zwiedziła cały kraj, dając jednocześnie koncerty we wszystkich ważniejszych miastach dla mieszkańców Francji, w tym dla Polonii francuskiej. Docelowym miastem tournee było Lourdes.

Medale „Za zasługi dla powiatu wejherowskiego” otrzymają także: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie, Teatr Dramatyczny w Luzinie, malarz Maciej Tamkun oraz Lesław Furmaga i Blandyna Łuba. Wszystkie zostaną wręczone podczas Dni Kultury Powiatu, które odbędą się pod koniec września.

Chór z Rumi i dyrygent orkiestry będą wyróżnieni