19 Rumska Drużyna Czerwonych Beretów im. Cichociemnych

19 Rumska Drużyna Czerwonych Beretów im. Cichociemnych

- kategoria Historia ZHP w Rumi
@Gazeta Rumska
19 Rumska Drużyna Czerwonych Beretów im. Cichociemnych  19 Rumska Drużyna Czerwonych Beretów im. Cichociemnych

Drużyna powstała w 1946 r., a założyła ją dh. Helena Radtke w Hufcu Żeńskim Harcerek Starszych. W 1976 r prowadziła ją dh. Grażyna Barzowska, po kilku latach zawiesiła swoją działalność.

W 1986 r. została reaktywowana przez dh. pwd. Tadeusza Kniaziewa i w tym samym czasie zdobyła imię ”Cichociemnych”. Od początku swojej działalności drużyna była bardzo ściśle związana z bohaterami drużyny, „Cichociemnymi” i żołnierzami 1 SBS gen. Sosabowskiego. Wielokrotnie brała udział w zjazdach kombatanckich oraz imprezach upamiętniających czyny bohaterów z II wojny światowej, które odbywały się w całym kraju. Drużyna brała też udział w uroczystościach rocznicowych z okazji bitwy pod Monte Cassino w Sopocie.

W 1987 r. w poczet honorowych członków drużyny zostali przyjęci gen. bryg. E. Zawacka, mjr. J. Jokiel, kpt. W. Brzeg, szer. M. Drewek oraz nieco później mjr. K. Śliwa - byli Cichociemni i spadochroniarze 1 SBS.

Członkowie drużyny brali czynny udział we wszystkich rajdach, biwakach i obozach hufca Rumia oraz specjalistycznych zlotach i spotkaniach drużyn Czerwonych Beretów.

Drużyna od początku swojego istnienia była nastawiona na szkolenie w zakresie obronności, sportów terenowych, terenoznawstwa, łączności oraz propagowanie historii swojego bohatera.

19 Rumska Drużyna Czerwonych Beretów im. Cichociemnych