Powiat Wejherowski buduje halę sportową i pracownie zawodowe  Powiat Wejherowski buduje halę sportową i pracownie zawodowe

Powiat Wejherowski rozpoczął realizację projektów związanych z poprawą warunków kształcenia zawodowego. Zakres prac obejmuje budowę nowej oraz modernizację istniejącej już infrastruktury szkolnej przeznaczonej do kształcenia praktycznego, doposażenie istniejących pracowni i wyposażenie nowych warsztatów zawodowych.

W ramach realizowanego projektu wzmocnienia potencjału szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim, w trzech powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Wejherowa oraz jednej w Rumi trwają obecnie intensywne prace budowlane – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Największy zakres robót realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejheraw Wejherowie, ponieważ w tej placówce realizowane są dwa zadania jednocześnie, tj. powstają nowe pracownie zawodowe w ramach projektu podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz budowana jest pełnowymiarowa hala sportowa.

Projekt rozbudowy w ZSP nr 4 w Wejherowie jest dwuetapowy. W czerwcu ruszyły prace przy budowie pełnowymiarowej hali sportowej, która będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w mieście oraz realizowana jest budowa kompleksu sześciu pracowni zawodowych.

W hali sportowej o powierzchni całkowitej 2261,74 m2 znajdzie się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, trybuna na blisko 300 osób, pomieszczenia magazynowe, techniczne, sala fitness, siłownia, węzły sanitarne i szatnie. Obiekt będzie także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warto wspomnieć, że Powiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017 w kwocie blisko 3,2 mln zł na budowę tego obiektu.

To największa inwestycja powiatowa realizowana obecnie w mieście Wejherowo, której  całkowity koszt zamknie się kwotą około 13,5 mln zł, z czego hala sportowa będzie kosztować ok. 8,5 mln zł. Dlatego bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zaznacza Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Oprócz hali sportowej w ZSP nr 4 w Wejherowie powstaje także kompleks sześciu pracowni zawodowych. Nowe warsztaty, które znajdą się w powiatowej placówce wesprą branżę motoryzacyjną. Praktyczną naukę zawodu uczniowie będą mogli zdobywać w pracowni elektroniki i automatyki, montażu i eksploatacji podzespołów samochodowych oraz maszyn i urządzeń czy montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych. Koszt zadania to blisko 5 mln zł.

Prace budowlane realizowane są także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. W ramach zadania ruszyła rozbudowa szkoły o siedem pracowni zawodowych, która wesprze takie branże jak: energetyka, ekoenergetyka, elektronika i ICT. W ciągu dwóch lat na miejscu dawnej „świniarni” powstaną nowoczesne pracownie zawodowe, które posłużą uczniom do praktycznej nauki zawodu. W budowanym obiekcie znajdą się m.in. pracownie: maszyn i napędów elektrycznych, urządzeń dźwigowych, obróbki ręcznej, lutowania i spawania, energetyki źródeł odnawialnych czy montażu i pomiarów instalacji elektrycznych. Wartość zadania to 3,2 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia strategicznego również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie ruszyła budowa jednego piętra wraz z klatką schodową. W dobudowanych pomieszczeniach powstanie pracownia symulacji nowoczesnych usług hotelarsko-turysyczno-kelnerskich, usług informatycznych w hotelarstwie, turystyce i gastronomii, planowania żywienia i produkcji gastronomicznej oraz komunikacji w języku obcym zawodowym. Koszt projektu to 2,5 mln zł.

Prace budowlane realizowane są także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, gdzie ruszyła rozbudowa placówki o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem. Przyszli uczniowie branży transportowej i logistycznej już niebawem będą mieli do dyspozycji następujące pracownie zawodowe: zintegrowanych procesów logistycznych i spedycyjnych, gospodarki materiałowej i środków transportu, symulacji nowoczesnych usług biznesowych, logistyki, gospodarki materiałowej i środków transportu oraz komunikacji w języku obcym zawodowym. Wartość zadania to blisko 3,3 mln zł.

Ponadto warto wspomnieć, że niedługo rozpoczną się prace w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie, gdzie w ramach projektu ma być realizowana budowa pawilonu korekcyjno-rehabilitacyjnego z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową. W obecnej chwili kończą się bowiem procedury przetargowe.

Można zatem stwierdzić, że w powiatowych placówkach ponadgimnazjalnych realizowane są duże zadania infrastrukturalne. Większość z nich zakończy się w przyszłym roku i niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim. Natomiast budowana hala sportowa zapewni uczniom lepsze warunki do ćwiczeń i zajęć rozwijających ich umiejętności w różnych dziedzinach sportowych.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius serdecznie zaprasza na uroczyste podpisanie i wmurowanie Aktów Erekcyjnych rozbudowy czterech zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. w godz. 10.00-14.00.

Szczegółowy program:

10.00-10.30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, ul. Strzelecka 9

Podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego rozbudowy szkoły.

11.00-12.30

Uroczystości centralne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344 (wjazd od ulicy Inwalidów Wojennych)

Podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej.

13.00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, ul. Budowlanych 2

Podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego rozbudowy szkoły.

14.00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, ul. Grunwaldzka 57

Podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego rozbudowy szkoły.

Rozbudowa czterech zespołów szkół ponadgimnazjalnych realizowana jest w ramach projektu: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, w ramach Działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie dwuetapowa rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, w części dotyczącej „Budowy hali sportowej z zapleczem i trybuną” realizowana jest przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *