XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego zakończony

XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego zakończony

- kategoria Aktualności, Imprezy w mieście, Kultura
@Gazeta Rumska
XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego zakończony XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego zakończony

W dniach 19-21.10.2017 w rumskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny odbywał się XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego.

Gościem Festiwalu w tym roku był Mietek Szcześniak, którego występ cieszył się wielkim powodzeniem a zakończył się owacjami i bisowaniem artystów. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursów festiwalowych.

Fotografie: Andrzej J.Gojke i Janusz Sikora

Wyniki Konkursu Zespołów Chóralnych

Skład Jury:

 • prof. Marek Rocławski - przewodniczący
 • prof. Jolanta Szybalska-Matczak
 • prof. Anna Domańska
 • dr Małgorzata Chyła
 • ks. dr Krzysztof Niegowski
 • mgr Tomasz Fopke
 • ks. mgr lic. Marcin Balawander – sekretarz

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego w Rumi za przygotowanie swoich programów i ciekawą prezentację w czasie konkursu. Ponadto wyraża wdzięczność organizatorom za sprawne przeprowadzenie festiwalu.

Jury podjęło uchwałę w sprawie przyznania następujących nagród:

Grand Prix

i nagroda ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10000 zł zostały przyznane Chórowi Żeńskiemu Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Padarewskiego „Schola Cantorum Bialostociensis” z Białegostoku, pod dyrekcją Anny Olszewskiej.

Kategoria: Zespoły chóralne

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 97 punktów został przyznany: Chórowi Żeńskiemu Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Padarewskiego „Schola Cantorum Bialostociensis” z Białegostoku, pod dyrekcją Anny Olszewskiej.

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 96 punktów został przyznany: Chórowi Kameralnemu Uniwersytetu Muzycznego z Warszawy, pod dyrekcją Krzysztofa Kusiel - Moroza.

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 92 punktów został przyznany: Szczecińskiemu Chórowi Chłopięcemu „Słowiki” ze Szczecina, pod dyrekcją Grzegorza Handke.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 87 punktów został przyznany: Chórowi Mieszanemu Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego z Zielonej Góry, pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej - Salamon.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 83 punktów został przyznany: Chórowi „Cantata” z Elbląga, pod dyrekcją Marty Drózda - Kulkowskiej.

BRĄZOWY DYPLOM za zdobycie 70 punktów został przyznany: Warszawskiemu Chórowi Chłopięcemu i Męskiemu przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, pod dyrekcją Jakuba Michała Hutka.

Kategoria: Zespoły kameralne

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 96 punktów został przyznany: Chórowi „Nadzieja” z Nakła nad Notecią, pod dyrekcją Michała Gacka.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 81 punktów został przyznany: Chórowi „Concentus” z Działdowa, pod dyrekcją Dominiki Banach.

BRĄZOWY DYPLOM za zdobycie 73 punktów został przyznany: Zespołowi Wokalnemu „Harmonic Solution” ze Szczecina, pod dyrekcją Urszuli Żmijewskiej.

I miejsce w kategorii „Zespoły Chóralne”

i nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 5000 zł zostały przyznane: Chórowi Kameralnemu Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina z Warszawy, pod dyrekcją Krzysztofa Kusiel – Moroza.

I miejsce w kategorii „Zespoły Kameralne”

i nagroda ufundowana przez Księdza Inspektora Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile w wysokości 5000 zł zostały przyznane: Chórowi „Nadzieja” z Nakła nad Notecią, pod dyrekcją Michała Gacka.

Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim:

Za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim nagrodę ufundowaną przezStarostę Powiatu Wejherowskiego w wysokości 3000 zł otrzymuje: Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego z Zielonej Góry, pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej - Salamon.

Za wykonanie utworu w języku kaszubskimPuchar Prezesa Rady Chórów Kaszubskichotrzymuje: Zespół Wokalny „Harmonic Solution” ze Szczecina, pod dyrekcją Urszuli Żmiejewskiej.

Wyróżnienia:

Wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu muzyki dawnej i nagroda ufundowaną Prezydenta Miasta Wejherowa w wysokości 1000 zł dla Chóru Kameralnego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina z Warszawy, pod dyrekcją Krzysztofa Kusiel - Moroza.

Wyróżnienie za walory brzmieniowe i nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Wejherowskiego w wysokości 950 zł dla Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” ze Szczecina, pod dyrekcją Grzegorza Handke.

Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestrdla Chóru „Nadzieja” z Nakła nad Notecią, pod dyrekcją Michała Gacka.

Puchar Prezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestrdla Chóru „Concentus” z Działdowa, pod dyrekcją Dominiki Banach.

Wyniki I etapu Konkursu Muzyki Organowej

Konkurs Muzyki Organowej– I etap

W dniu 19.10.2017 r.

Jury w składzie:

 • Prof. Daniel Zaretsky – Przewodniczący
 • Prof. Jan Bokszczanin
 • Prof. Wacław Golonka
 • Dr hab. Hanna Dys
 • Ks. dr Maciej Szczepankiewicz
 • Ks. mgr lic. Marcin Balawander – sekretarz

W wyniku tajnego głosowania Jury postanowiło zakwalifikować do II etapu konkursu następujące osoby:

Olgiert Wysocki

Akademia Muzyczna – Gdańsk
Klasa organów – Hanna Dys

Jarosław Kocik

Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
Klasa organów – Bartosz Jakubczak, Jarosław Wróblewski

Damian Sorota

Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
Klasa organów – Jan Bokszczanin

Elizaveta Łobanowa

Konserwatorium Muzyczne – Sankt Petesburg – Rosja
Klasa organów – Daniel Zaretsky

Piotr Pawlak

Akademia Muzyczna – Gdańsk
Klasa organów – Hanna Dys

Wyniki II etapu Konkursu Muzyki Organowej

Konkurs Muzyki Organowej – II etap

W dniu 20.10.2017 r. Jury w składzie:

 • Prof. Daniel Zaretsky – Przewodniczący
 • Prof. Jan Bokszczanin
 • Prof. Wacław Golonka
 • Roman Perucki
 • Ks. dr Maciej Szczepankiewicz
 • Ks. mgr lic. Marcin Balawander – sekretarz

W II etapie konkursu muzyki organowej wystąpiło 5 wykonawców. Po wysłuchaniu programu konkursowego wszystkich uczestników - w wyniku tajnego głosowania - Jury przyznało pierwszą nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Miasta Rumi wysokości 7.000 zł dla:

Piotra Pawlaka

Akademii Muzycznej w Gdańsku, klasa organów Hanny Dys

Jury przyznało drugą nagrodę ufundowaną przez Metropolitę Gdańskiego w wysokości 2.000 zł dla:

Elizavecie Łobanowej

Konserwatorium Muzycznego w Sankt Petersburgu, klasa organów Daniela Zaretskyego

Jury przyznało trzy trzecie nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Wejherowskiego w wysokości po 350 zł każda dla:

Jarosława Kocika

Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, klasa organów Bartosza Jakubczaka i Jarosława Wróblewskiego

Damiana Soroty

Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie - filia w Białymstoku, klasa organów Jana Bokszczanina

Olgierda Wysockiego

Akademii Muzycznej w Gdańsku, klasa organów Hanny Dys.

XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego zakończony