102 Pomorska Drużyna Harcerska Im. Jana III Sobieskiego

102 Pomorska Drużyna Harcerska Im. Jana III Sobieskiego

- kategoria Historia ZHP w Rumi
@Gazeta Rumska
102 Pomorska   Drużyna Harcerska Im. Jana III Sobieskiego  102 Pomorska Drużyna Harcerska Im. Jana III Sobieskiego

Rozkazem L.15 Hufca Morskiego z dnia 25 maja 1932 r. Komendant Hufca Benedykt Porożyński mianował Klemensa Literskiego drużynowym 102 Pomorskiej Drużyny Harcerzy, która działalność rozpoczęła przy Szkole Powszechnej nr 2 w Zagórzu, a opiekunem drużyny był Wojciech Sabat z ramienia Szkoły. Klemens Literski, urodził się w Brusach 25.11.1912 r. (powiat Chojnice), wstąpił do ZHP w Kościerzynie 9.10.1926 r.

Pierwsza zbiórka tej drużyny odbyła się już 1-go maja 1932 roku. Jak wspomina dh Paweł Wyszecki – był on w pierwszej grupie chłopców przyjętych do 102 DH w Szkole Powszechnej w Zagórzu, gdzie odbywały się zbiórki harcerskie.
Drużyna przyjęła imię swojego wybranego patrona – Jana III Sobieskiego.

Dh Klemens Literski był jej drużynowym praktycznie do wybuchu wojny, do września 1939 r. natomiast po wojnie jako mieszkaniec Luzina dh. Klemens Literski został wybrany na stanowisko wójta Rumi. Pełnił tą funkcję w okresie: maj 1946 – wrzesień 1947.

Dane zamieszczone w oryginalnej, pierwszej książeczce harcerskiej dh. Pawła: wstąpił do harcerstwa 1-go maja 1932 r., przyrzeczenie harcerskie złożył - po solidnym okresie próbnym, w czerwcu 1933 r w Zagórzu, gdyż Rumia, Zagórze, Szmelta, Biała Rzeka - wówczas były to osobne wsie, o postępującym miejskim charakterze zabudowy. Z inicjatywy Wojciecha Sabata powstały następne drużyny zuchowe i harcerskie, a potem silny hufiec ZHP, skupiający młodzież starszą i szkolną w kilku drużynach.

102 Pomorska   Drużyna Harcerska Im. Jana III Sobieskiego