Oświata i integracja

Oświata i integracja

- kategoria Wywiady
Oświata i integracja  Oświata i integracja

Z Lucyną Szypułą, radną miasta Rumi, rozmawia Emilia Samulska.

- Jakimi zagadnieniami zajmowała się Pani do tej pory podczas trwającej kadencji Rady Miejskiej Rumi?
- Były to sprawy związane z szeroko pojętą infrastrukturą miejską oraz z edukacją, oświatą i integracją społeczną.

- Zacznijmy zatem od infrastruktury. W jakie projekty się Pani zaangażowała?
- Na pierwszym miejscu wymieniłabym ułożenie płyt typu Jomb na ul. Świerkowej, Jarzębinowej i Gruszkowej. Brałam też aktywny udział w projekcie planu ronda na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i Gdańskiej. Uczestniczę także w planowaniu rozbudowy ronda Jana Pawła II.

- Na co dzień bardzo bliskie są dla Pani sprawy oświatowe. W tej kwestii wiele się ostatnio działo... Co wymieniłaby Pani na pierwszym miejscu?
- Bardzo się cieszę, że udało mi się opracować jako członkowi Komisji Oświaty, utrzymanie wszystkich stanowisk pracy nauczycieli i obsługi w Rumi.

- Proszę to bliżej opisać naszym Czytelnikom.
- Bardzo aktywnie pracowałam w Komisji Oświaty i Wychowania przed wprowadzeniem nowej Ustawy Oświatowej, likwidującej gimnazja. Naszym celem było utrzymanie wszystkich miejsc pracy, zarówno nauczycieli, jak i pracowników obsługi oraz administracji.
Prace trwały wiele miesięcy przed wdrożeniem ustawy, która weszła w życie od września tego roku. A wszystko to dla dobra dzieci i z myślą o ich rozwoju i bezpieczeństwie.

- Z myślą o najmłodszych angażowała się Pani także w organizację imprez dla lokalnej społeczności?
- Tak. Przygotowywałam dwa festyny rodzinne o tematyce ekologicznej. Pierwszy odbył się przy ul. Topolowej w roku 2016, a drugi przy ul. Dąbrowskiego w roku 2017.

- Dziękuję za rozmowę.

Oświata i integracja