Wizyta Patrolu Saperskiego

Wizyta Patrolu Saperskiego

- kategoria Edukacja
@Gazeta Rumska
Wizyta Patrolu Saperskiego  Wizyta Patrolu Saperskiego

9 listopada 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi gościła patrol rozminowania nr 36, który przeprowadził szkolenie prewencyjno-edukacyjne „Niewypały-Stop-Wezwij Saperów”.

Podczas spotkania z uczniami żołnierze omówili oraz zaprezentowali, czym w ogóle są przedmioty niebezpieczne i jak duże zagrożenie stanowią dla potencjalnych znalazców, którzy nie zastosują się do obowiązujących procedur. Następnie zostały przybliżone uczniom zasady postępowania w przypadku niewybuchu bądź niewypału.

Beata Awsiukiewicz

Wizyta Patrolu Saperskiego