Rewitalizacja  Rewitalizacja

W dniu 20.10.2017 r. w Urzędzie Miasta Rumi miało miejsce spotkanie z mieszkańcami, w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmian „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017 – 2030”. Na spotkaniu omówiono konsultowany dokument.

Rewitalizacja

Przedstawiciele firmy projektowej, zaprezentowali koncepcję zagospodarowania osiedla oraz Wzgórza Markowca oraz omówili najważniejsze rozwiązania infrastrukturalne. Nadmienili również, iż obszar osiedla jest unikatowy pod względem układu przestrzennego oraz historycznym.
Rewitalizacja to ogromna inwestycja, dzięki której Zagórze oraz Góra Markowca zmienią się nie do poznania. Środki zdobyte w ramach tego projektu przeznaczymy zarówno na zmiany infrastrukturalne, jak i na aktywizację społeczną mieszkańców. Dlatego tak istotne jest dla nas, aby wysłuchać ich opinii, uwag i komentarzy dotyczących tego przedsięwzięcia. Cieszę się, że tak wielu rumian uczestniczyło w konsultacjach - deklaruje Burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
Eksperci zwrócili też uwagę i podkreślili, że zaproponowane w koncepcji miejsca integracyjne, ogródki, place zabaw oraz rozwiązania komunikacyjne wewnątrz osiedla są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy chętnie przebywają wspólnie w przestrzeni publicznej. Dyskusja z mieszkańcami w znacznej mierze dotyczyła harmonogramu prac oraz umiejscowienia miejsc postojowych, śmietników oraz wiat do suszenia.
Do chwili obecnej uzyskano dotacje na rewitalizację w łącznej wysokości 12,6 mln zł (2,8 mln zł na działania społeczne,
9,8 mln zł na działania pozostałe).

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *