Inwestycje, kultura i sport

Inwestycje, kultura i sport

- kategoria Wywiady
Inwestycje, kultura i sport  Inwestycje, kultura i sport

Z Teresą Mirelą Jałochą, radną miejską Rumi, rozmawia Emilia Samulska.

Inwestycje, kultura i sport

- W poprzedniej rozmowie obiecaliśmy powrócić do Pani dokonań w tej kadencji. Porozmawiajmy na początek o inwestycjach...
- Zgłosiłam kilka ulic, na których położono płyty Yomb. Są to: ul. Świętopełka, Subisława, Klonowa, końcówka Bukowej, Jagodowa, ul. Klonowa od ul. Wiązowej, ul. Modrzewiowa, Agrestowa, Cmentarna. W tym roku będzie zrobiona Cyprysowa.
Ponadto z mojej inicjatywy na ulicy Chełmińskiej postawiono ławki. Postawiono kilka koszy na śmieci i psie odchody na ul. Kazimierskiej i Chełmińskiej. Naprawiono też chodnik przy ul. Borówkowej, uszkodzony przez ekipę budowlańców w 2015 r.

- Co jeszcze udało się zrobić?
- Warto wspomnieć o wymienionym w 2016 r. chodniku od Placu Jana Pawła II, przy Placu Kaszubskim oraz na ścieżce od Zagórskiej Strugi do ul. Kościelnej w stronę kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. I o chodniku w stronę Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego, który położono dzięki mojemu wnioskowi do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. i dzięki licznym głosom naszych mieszkańców.
W tym roku, naprzeciw SP nr 1, przy Placu Wolności, posadowiono pomnik upamiętniający Biskupa Dominika. Stało się to z inicjatywy Akcji Katolickiej i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi, z poparciem moim, całej Komisji Kultury oraz przewodniczącego RM Ariela Sinickiego, który na bieżąco uczestniczył w licznych spotkaniach z Akcją Katolicką.

- Interesuje się Pani także sportem. Czy bierze Pani czynny udział w rozgrywkach?
- Uczestniczę od 2014 r. w rozgrywaniu setów turnieju siatkarskiego między drużynami czerwonych i niebieskich z okazji urodzin Rumi. Mam na koncie zdobycie II miejsca z naszą drużyną siatkarską samorządową, z udziałem burmistrza, radnych oraz panią Anną Brodacką i Gosią Piątkowską, w turnieju siatkarskim z okazji 50-lecia Redy.

- Ważne są dla Pani także wydarzenia o charakterze kulturalnym?
- Biorę udział w licznych wernisażach i koncertach na terenie Rumi: w Miejskim Domu Kultury, w Stacji Kultura, w MOSiR, w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. oraz w uroczystościach patriotycznych na terenie naszego miasta.
Ponadto pracowałam w Komisji ds. Przydzielania Grantów dla Organizacji Pozarządowych. Złożyłam wniosek o przeniesienie siedziby biblioteki z ul. Kościelnej na Plac Kaszubski, a także wniosek w sprawie ochrony (tzn. oświetlenia, montażu kamery, zabezpieczenia ogrodzenia) Cmentarza Zabytkowego przy ul. Kościelnej.
Działam również w Komisji Samorządowej, gdzie wpływają różne sprawy od mieszkańców, dotyczące miasta i samorządu. Tam również rozpatrywaliśmy m.in. kwestię rumskiego logo, czy nadania nazwy nowym ulicom i rondom.

- Składała Pani także do Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. budowę Placu Zabaw przy ul. Topolowej „Jaś i Małgosia w Arkadii”?
- Tak, a w związku z tym w 2015 r. udało się złożyć projekt o dofinansowanie do programu „Zielona Wyspa”, który w 2018 roku tu zostanie zrealizowany, a w tym roku zrealizowany został na ul. Różanej. Przeszliśmy weryfikację do tego programu jako jedyni w województwie pomorskim.
Ponadto dostaliśmy dofinansowanie z ministerstwa na konserwację zabytkowego cmentarza i ruin kościoła przy ul. Kościelnej - będzie można zadbać o groby i ruiny oraz zabezpieczyć je, żeby przetrwały.

- Dziękuję za rozmowę.

Inwestycje, kultura i sport