Rumia przyjazna pieszym i kierowcom

Rumia przyjazna pieszym i kierowcom

- kategoria Wywiady
Rumia przyjazna pieszym i kierowcom  Rumia przyjazna pieszym i kierowcom

Z Piotrem Bartelke, radnym miasta Rumi, rozmawia Emilia Samulska.

Rumia przyjazna pieszym i kierowcom

- W ostatnim numerze Gazety Rumskiej rozmawialiśmy o Pańskich staraniach o powstanie dodatkowego przystanku linii „R”. Przy tej okazji wynikła kwestia braku przejścia dla pieszych na ul. Pomorskiej. Do tej sprawy obiecaliśmy wrócić na naszych łamach...
- To prawda. Mieszkańcy do przejścia dla pieszych musieli dojść albo do kolejnego przystanku autobusowego, albo cofnąć się do ronda Unii Europejskiej, co było nonsensem. Wszystko zaczęło się od początku, ale tym razem należało uzasadnić, że w tym miejscu potrzebne jest przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów.

- Czy trudno było przekonać niektórych radnych o słuszności wybudowania przejścia naziemnego dla pieszych w tym miejscu?
- Tak, ponieważ uważali oni, że takie przejście zakorkuje ulicę Pomorską i utrudni przejazd dla kierowców z Redy i Półwyspu Helskiego. Przekonałem ich, że rozwiązanie to nie tylko nie sparaliżuje ruchu, ale ułatwi życie pieszym, w tym osobom niepełnosprawnym i matkom z dziećmi.

- Na sesjach Rady Miejskiej podkreślał Pan, że czas odejść od projektowania przestrzennego wyłącznie pod kierowców i zacząć uwzględniać także potrzeby pieszych i rowerzystów, a szczególnie w ścisłych granicach miasta.
- Tak. Czy Rumia ma być miastem, w którym infrastruktura zorientowana jest jedynie na interesy osób korzystających z samochodów? Moim zdaniem infrastruktura zorientowana powinna zostać w pierwszej kolejności na pieszych, a także być dogodna dla rowerzystów, komunikacji miejskiej, a na samym końcu dla osób korzystających z samochodów. W tym konkretnym przypadku zwróciłem uwagę, że uruchomienie przejścia naziemnego nie wpłynie znacząco na płynność ruchu samochodowego, ponieważ już teraz w godzinach szczytu odbywa się on z prędkością ruchu pieszych. Chodzi mi zwłaszcza o ulicę Hutniczą w Gdyni oraz ulice Pomorską, Dąbrowskiego i Dębogórską w Rumi.

- Tymczasem we wrześniu 2017 roku oddano przejście naziemne dla pieszych i przejazd dla rowerów do użytku...
- Burmistrz Michał Pasieczny od początku przychylnie spojrzał na moją prośbę i stwierdził, że wielu mieszkańców można w tym przypadku uszczęśliwić bardzo małym kosztem, a zwłaszcza niepełnosprawnych, którzy na co dzień spotykają się z wieloma trudnościami życia.

- Jest Pan zadowolony, że projekt został ukończony?
- Nawet bardzo, bo mieszkańcy żyją teraz bezpieczniej i spokojniej. Jednak co niektórym pewnie wyrosły kaktusy na dłoniach, ponieważ mówili: „Kaktus nam szybciej wyrośnie na dłoni, niż uda się wybudować przystanek i przejście”. Byli bardzo sceptyczni, ponieważ od wielu lat ich pomysł i prośba nie były realizowane. Ale postanowiłem to zmienić i cieszę się, że się udało, gdyż jako radny staram się jak najlepiej wypełniać służbę wobec mieszkańców.

- Na 40-tej sesji Rady Miasta złożył Pan niedawno pewien wniosek?
- Chodziło o to, by w każdej szkole zawisła przy wejściu do budynku Preambuła Konstytucji RP. Wniosek postanowiłem złożyć z okazji 20-lecia Konstytucji oraz w ślad innych miast. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. to podstawowy dokument, który stanowi o naszej wolności. Zawiera wartości, prawa i obowiązki, jakie powinien znać i jakimi powinien kierować się każdy obywatel. Chciałbym, aby każdy Polak, a zwłaszcza dzieci i młodzież mówili o Konstytucji, a także zachęcali swoich pozostałych kolegów i koleżanki, aby się z nią zaznajomili.

- Dziękuję za rozmowę.

Rumia przyjazna pieszym i kierowcom