Dużo planów przestrzennych w mieście  Dużo planów przestrzennych w mieście

Z Markiem Chodnickim z Rady Miejskiej Rumi rozmawia Emilia Samulska.

Dużo planów przestrzennych w mieście

- Jakie funkcje pełni Pan w radzie?
- Jestem przewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej, zastępcą przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej oraz członkiem Komisji Polityki Gospodarczej.
Komisja Polityki Przestrzennej istnieje od początku tego roku. Z powodu dużej ilości spraw została wyodrębniona z wcześniej istniejącej Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego.

- Jakimi sprawami zajmuje się komisja?
- Zakres obejmuje opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Rumi dotyczących szeroko pojętej polityki przestrzennej, monitorowanie prac nad aktualnie zmienianymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, inicjowanie działań oraz wnioskowanie o opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na obszarach nieobjętych takimi planami, ocenę aktualności i potrzeby zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, współpracę z projektantami wykonującymi poszczególne projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Jest to też dbanie o zachowanie ładu przestrzennego w mieście z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, rozpatrywanie wniosków i petycji mieszkańców Rumi w sprawach z zakresu działalności komisji, a także monitorowanie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.

- Czyli Komisja ma co robić?
-Tak, na obrady komisji przychodzi bardzo dużo mieszkańców ze swoimi problemami. Nie wszystkie da się rozwiązać, ale staramy się. Skład Komisji to aż 7 radych, co świadczy o dużym zainteresowaniu i powadze rozpatrywanych spraw.
Bardzo dobrze układa się współpraca z Referatem Planowania Przestrzennego i panią kierownik Małgorzatą Drozdowską.

- Co udało się zrobić i jakie są plany na przyszłość?
- Od początku kadencji jako rada uchwaliliśmy 12 nowych miejscowych planów i dwie zmiany. Ale to tylko wierzchołek góry, ponieważ obecnie procedowanych jest 30 opracowań planistycznych, co w sumie sprawi, że 84% gminy będzie pokrytych miejscowymi planami.
Osobiście angażuję się w planowanie utwardzania dróg i chodników. Już na początku kadencji sukcesem było wybudowanie całego przedłużenia ulicy Tysiąclecia, która planowana była tylko w części między Kosynierów a Kopernika. Udało się znaleźć fundusze na wyłożenie płytami jumbo kilku gruntowych ulic. Obecnie ważna inwestycja w rejonie, w którym mieszkam to plan przebudowy Ronda Jana Pawła II. Mam nadzieję, że nastąpi to wkrótce i korki na ulicy Dębogórskiej, I Dywizji Wojska Polskiego i Kosynierów znikną.
Duża ilość inwestycji to przede wszystkim sprawne działanie urzędu oraz doskonała współpraca wszystkich radnych, niezależnie od przynależności do ugrupowania politycznego.

- Dziękuję za rozmowę.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *