Sztafeta Pokoleń o stanie wojennym w Stacji Kultura

Sztafeta Pokoleń o stanie wojennym w Stacji Kultura

- kategoria Stacja Kultura
@Gazeta Rumska
Sztafeta Pokoleń o stanie wojennym w Stacji Kultura  Sztafeta Pokoleń o stanie wojennym w Stacji Kultura

Sztafeta Pokoleń Rumia organizuje w dniu 13.12.2017, w Stacji Kultura o godzinie 18:00 spotkanie - którego tematem przewodnim będzie hasło: STAN WOJENNY - podziemni filateliści.

Spotkanie poświęcone będzie 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Oprócz, krótkiej prelekcji: co to był stan wojenny?, zaprezentujemy dużą kolekcję znaczków poczty podziemnej wydawanej i kolportowanej przez podziemie solidarnościowe.

Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej.

Partnerami spotkania są: Poczta Polska S.A. i Sarmatia (odzież patriotyczna).

Po spotkaniu będzie można zakupić min.: wydawnictwa, gry planszowe - IPN; znaczki, wydawnictwa filatelistyczne - Poczta Polska; odzież patriotyczna - Sarmatia

Strona wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/139990583325454/

Znaczki Poczty Podziemnej Solidarności z okresu stanu wojennego 1981-1983

Pierwsze znaczki stanu wojennego były wydawane już w obozach internowania, z oczywistych przyczyn miały bardzo mały nakład. W latach późniejszych były produkowane przez drukarnie działające przy tak znanych wydawnictw jak: Solidarność, Solidarność Walcząca, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Ugrupowanie Polityczne Służba Wolnej polski, Poczta Niezależna, Niezależna Poczta Pomorza, Poczta Kraków, Wydawnictwo Niezłomni, Poczta Polowa, Wydawnictwo Niezależne, Ruch Wolność i Pokój, Federacja Młodzieży Walczącej. Szacuje się, że w konspiracji, w wydawnictwach drugiego obiegu wyprodukowano nawet 35 tysięcy znaczków i bloków.

Znaczki Solidarności podziemnej pełniły ważną rolę w walce z reżimem komunistycznym. Oprócz wartości poznawczych i artystycznych były dla ludzi symbolem braku uległości wobec władzy. Dochód ze sprzedaży znaczków przeznaczony był na utrzymanie podziemnych struktur Solidarności. Pieniądze otrzymane z ich sprzedaży pokrywały koszty papieru i innych materiałów poligraficznych. Cena znaczka już w okresie jego wydawania była stosunkowo wysoka, stanowiła formą cegiełki wspierającej Solidarność.

Szczególna wartość znaczków z tego okresu wynika z faktu, że nie były one wydawane oficjalnie lecz drukowały je niezależne drukarnie w konspiracji przed reżimem. Za ich posiadanie lub rozprowadzanie groziła kara więzienia i inne szykany. Można wyróżnić kilka rodzajów wydań "pocztowych" Solidarności, m.in. pocztę strajkową i obozową, znaczki oraz stemple z Wojskowych Obozów Specjalnych, a także innych organizacji niepodległościowych.

Poczta podziemna nie była strukturą jednolitą, istniało wiele niezależnych wydawnictw, które powstawały w sposób żywiołowy. Jakość druku zależała od możliwości technicznych jakimi dysponowały. Często był to słaby papier, jednobarwny wydruk i nierówno obcięte brzegi. Niektóre drukarnie robiły prawdziwe perełki, które niczym nie ustępowały znaczkom wydawanym oficjalnie. Precyzja wykonania druku wielobarwnego oraz ząbkowania zaskakuje bardzo dobrą jakością jak na ówczesne możliwości poligrafii.

Maciej Kącicki
Sztafeta Pokoleń Rumia

Sztafeta Pokoleń o stanie wojennym w Stacji Kultura