Sztafeta Pokoleń poświęcona 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego  Sztafeta Pokoleń poświęcona 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia w Stacji Kultura w Rumi odbyło się Spotkanie Sztafety Pokoleń poświęcone 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Przy pełnej sali widzowie wysłuchali prelekcji przedstawionej przez Pana Arkadiusza Kazańskiego z Instytutu Pamięci Narodowej: czym był stan wojenny? Zaprezentowano dużą kolekcję znaczków poczty podziemnej wydawanej i kolportowanej przez podziemie solidarnościowe. O znaczkach wydanych w konspiracji opowiedział nam właściciel kolekcji Pan Grzegorz Wołoszczak - świadek wydarzeń grudnia 81. Poczta Polska zaprezentowała aktualne wydawnictwo znaczków „Solidarność Walcząca”. Cześć artystyczną pod opieką Pani Beaty Awsiukiewicz wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi. Organizacja i prowadzenie Pan Maciej Kącicki.

Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej.

Partnerami spotkania byli: Poczta Polska S.A. i Sarmatia (odzież patriotyczna).

Wystawa znaczków udostępniona jest zwiedzającym w Stacji Kultura w Rumi do 22 grudnia.

 

Znaczki Poczty Podziemnej Solidarności z okresu stanu wojennego 1981-1983

Pierwsze znaczki stanu wojennego były wydawane już w obozach internowania, z oczywistych przyczyn miały bardzo mały nakład. W latach późniejszych były produkowane przez drukarnie działające przy tak znanych wydawnictw jak: Solidarność, Solidarność Walcząca, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Ugrupowanie Polityczne Służba Wolnej polski, Poczta Niezależna, Niezależna Poczta Pomorza, Poczta Kraków, Wydawnictwo Niezłomni, Poczta Polowa, Wydawnictwo Niezależne, Ruch Wolność i Pokój, Federacja Młodzieży Walczącej. Szacuje się, że w konspiracji, w wydawnictwach drugiego obiegu wyprodukowano nawet 35 tysięcy znaczków i bloków.

Znaczki Solidarności podziemnej pełniły ważną rolę w walce z reżimem komunistycznym. Oprócz wartości poznawczych i artystycznych były dla ludzi symbolem braku uległości wobec władzy. Dochód ze sprzedaży znaczków przeznaczony był na utrzymanie podziemnych struktur Solidarności. Pieniądze otrzymane z ich sprzedaży pokrywały koszty papieru i innych materiałów poligraficznych. Cena znaczka już w okresie jego wydawania była stosunkowo wysoka, stanowiła formą cegiełki wspierającej Solidarność.

Szczególna wartość znaczków z tego okresu wynika z faktu, że nie były one wydawane oficjalnie lecz drukowały je niezależne drukarnie w konspiracji przed reżimem. Za ich posiadanie lub rozprowadzanie groziła kara więzienia i inne szykany. Można wyróżnić kilka rodzajów wydań "pocztowych" Solidarności, m.in. pocztę strajkową i obozową, znaczki oraz stemple z Wojskowych Obozów Specjalnych, a także innych organizacji niepodległościowych.

Poczta podziemna nie była strukturą jednolitą, istniało wiele niezależnych wydawnictw, które powstawały w sposób żywiołowy. Jakość druku zależała od możliwości technicznych jakimi dysponowały. Często był to słaby papier, jednobarwny wydruk i nierówno obcięte brzegi. Niektóre drukarnie robiły prawdziwe perełki, które niczym nie ustępowały znaczkom wydawanym oficjalnie. Precyzja wykonania druku wielobarwnego oraz ząbkowania zaskakuje bardzo dobrą jakością jak na ówczesne możliwości poligrafii.

Maciej Kącicki
Sztafeta Pokoleń Rumia

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *