Przekaż swój podatek na pożyteczny cel

Przekaż swój podatek na pożyteczny cel

- kategoria Ciekawostki
@Gazeta Rumska
Przekaż swój podatek na pożyteczny cel  Przekaż swój podatek na pożyteczny cel

Jak co roku, podatnicy mają możliwość wsparcia, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, jednym procentem swoich podatków. Mimo, że na rozliczenie z fiskusem mamy czas do 30 kwietnia, warto już teraz zastanowić się, komu chcemy przekazać swoje pieniądze.

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: numer KRS organizacji, przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%. Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz wybranej organizacji.
Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji, przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego.

Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Celem przekazania 1% naszego podatku może być ratowanie życia konkretnej osoby, realizowane poprzez daną organizację (np. na rzecz leczenia Jana Kowalskiego). Podatnik przekazać może nie więcej niż 1% podatku wskazanego w zeznaniu podatkowym. Oznacza to przede wszystkim, że do niego należy decyzja czy będzie to cały 1%, czy też tylko część tej kwoty. Jeśli przekazuje tylko część tej kwoty – wpisuje po prostu kwotę mniejszą niż 1%. Jeżeli przekazuje kwotę 1% to w deklaracji nie należy wpisywać „1%”, tylko faktyczną kwotę w złotówkach, jaką się przekazuje, stanowiącą np. 1% podatku lub mniej. Wykazana kwota 1% musi wynikać z zeznania.

Jeśli chcesz aby 1% z Twoich podatków trafił do rumskiego Oratorium, koniecznie wypełnij odpowiednie rubryki w deklaracji przepisując dane zaznaczone na czerwono:
nr KRS: 0000061527
Cel szczegółowy 1%: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży P 25

Przekaż swój podatek na pożyteczny cel

 

Jeśli chcesz aby 1% z Twoich podatków trafił do Salezjańskiej Fundacji „Zwiastowanie”, koniecznie wypełnij odpowiednie rubryki w deklaracji przepisując dane zaznaczone na czerwono:
nr KRS: 0000306566
Cel szczegółowy 1%: Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie”

Przekaż swój podatek na pożyteczny cel

Jeśli chcesz aby 1% z Twoich podatków trafił do rumskiego Hufca ZHP, koniecznie wypełnij odpowiednie rubryki w deklaracji przepisując dane zaznaczone na czerwono:
nr KRS: 0000273799
Cel szczegółowy 1%: 09 - 11 Hufiec ZHP Rumia

Przekaż swój podatek na pożyteczny cel

 

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów

Przekaż swój podatek na pożyteczny cel