Ambitne plany Powiatu Wejherowskiego na 2018 r.

Ambitne plany Powiatu Wejherowskiego na 2018 r.

- kategoria Wywiady
@Gazeta Rumska
Ambitne plany Powiatu Wejherowskiego na 2018 r.  Ambitne plany Powiatu Wejherowskiego na 2018 r.

Wywiad ze Starostą Wejherowskim Gabrielą Lisius.

Ambitne plany Powiatu Wejherowskiego na 2018 r.
Gabriela Lisius

Jakie inwestycje drogowe udało się zrealizować w kończącym się roku?
– Na zadania z zakresu dróg wydaliśmy blisko 30 mln zł. Wśród zadań zrealizowanych w 2017 r. wymienić można: remont drogi Zelewo – Zamostne, Szopy – Będargowo, Wysokie – Kaczkowo, 800 metrowy odcinek w miejscowości Dzięcielec, modernizację ulicy Bądkowskiego w Rumi, kontynuację połączenia drogowego okalającego miasto Wejherowo na odcinku Gowino – Gościcino, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej, Gdańskiej i Częstochowskiej w Rumi, ronda Rosochy na granicy trzech gmin: Luzina, Lini i Szemuda oraz 900 metrowy fragment drogi na ulicy Chłopskiej w kierunku ulicy Wiejskiej w Kębłowie. Część z tych inwestycji realizowaliśmy w partnerstwie z gminami oraz dzięki dofinansowaniom z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Poza tymi dużymi inwestycjami, wykonaliśmy szereg mniejszych prac modernizacyjnych, m.in. remonty chodników.

Co działo się w innych obszarach działalności?
– Drogi to nie jedyny obszar, na którym się skupiliśmy. Rozpoczęliśmy realizację projektu dotyczącego rozwoju i podniesienia jakości edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim, na który pozyskaliśmy rekordową kwotę ponad 24 mln zł. Otrzymane środki przeznaczyliśmy na rozbudowę pięciu szkół ponadgimnazjalnych, wyposażenie blisko 30 nowych pracowni zawodowych i doposażenie kilku istniejących oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i uczniów. W 2017 r. rozpoczęliśmy także budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 3,2 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” oraz budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy, wybitnego znawcy i propagatora kaszubszczyzny. Warto przypomnieć, że na bibliotekę otrzymaliśmy wsparcie finansowe z dwóch źródeł, tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w kwocie prawie 1,5 mln zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 520 tys. zł.

Za nami sesja Rady Powiatu Wejherowskiego, podczas której radni przyjęli projekt budżetu na 2018 r. Jak w skrócie można go określić?
– To budżet proinwestycyjny i dynamiczny, gwarantujący dalszy rozwój Powiatu Wejherowskiego. Uwzględnia kontynuację wielu zadań rozpoczętych w 2017 r. Niezmiennie naszym priorytetem są drogi. Jednak nasza strategia działania w 2018 r. nie będzie skoncentrowana tylko wokół infrastruktury drogowej, ponieważ będziemy realizować wiele nowych zadań oświatowych, kulturalnych oraz z obszaru szeroko rozumianej polityki społecznej.

Jak w liczbach przedstawia się budżet na 2018 r.
– W 2018 r. planowane dochody wyniosą ponad 190 mln zł, a wydatki 209 mln zł. Największa pula środków, bo ponad 96 mln zł zostanie przeznaczona na zadania z zakresu oświaty. Na poprawę infrastruktury drogowej wydamy blisko 22 mln zł, a na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny 40 mln zł.

Jakie największe zadania drogowe czekają samorząd w Nowym Roku?
– Planujemy rozbudowę drogi powiatowej Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo, czyli granicy powiatu wejherowskiego i kartuskiego, rozbudowę drogi powiatowej Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek, budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy 12 Marca z ulicą Wniebowstąpienia w Wejherowie. Ponadto udzielimy dofinansowania Miastu Wejherowo na przebudowę ulicy Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Chopina w Wejherowie w kwocie 1 mln zł. Oprócz kluczowych inwestycji będziemy realizować bieżące remonty dróg powiatowych, gminnych oraz remonty chodników.

A co w innych obszarach działalności będzie się działo?
– Prawie połowę budżetu powiat wyda na zadania związane z oświatą. W tym dziale zaplanowano kontynuację projektów rozpoczętych w 2017 r., związanych z rozwojem i podniesieniem jakości edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim. W trzecim kwartale 2018 r. planujemy oddanie sali sportowej przy ZSP nr 4 w Wejherowie oraz Książnicy prof. Gerarda Labudy. Ponadto ruszy rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni, będzie kontynuowany remont budynku przystosowującego do potrzeb wychowanków Powiatowego Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz termomodernizacja 2 budynków będących w użytkowaniu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego i budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

A jakie przedsięwzięcia przewidziano w 2018 r. w ramach pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny?
– Głównym przedsięwzięciem, które będziemy realizować będzie budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ulicy Ślusarskiej. Dzięki dobrej współpracy z Miastem Rumia wychowankowie ogniska zyskają nową placówkę o podwyższonym standardzie. Ponadto kontynuować będziemy projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.
W budżecie na 2018 r. zaplanowaliśmy również środki na dotacje dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych oraz realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Czego życzyć Pani w nadchodzącym Nowym Roku?
– Zadaniem starosty jest zadbać o to, aby mieszkańcom Powiatu Wejherowskiego żyło się coraz lepiej. Mam nadzieję, że będę mogła zrealizować wszystkie zaplanowane zadania i postawione cele, aby spełnić określone oczekiwania. Korzystając z okazji chciałabym życzyć naszym mieszkańcom wszelkiej pomyślności, dużo radości i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

Ambitne plany Powiatu Wejherowskiego na 2018 r.