Otwarcie ronda Harcmistrza Lucjana Skierki

Otwarcie ronda Harcmistrza Lucjana Skierki

Otwarcie ronda Harcmistrza Lucjana Skierki

27 stycznia na skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej  i Bukowej odbyło się uroczyste otwarcie ronda im. harcmistrza Lucjana Skierki. Uroczystości przewodniczył Bogdan Formella (ZHP, Stowarzyszenie Nasza Rumia). Wstęgę przecięli przedstawiciele samorządu, harcerstwa i rodziny Skierków. Z rodziny obecni byli m. in. brat Lucjana - Eugeniusz Skierka, Regina Budzisz - siostra Lucjana, syn Lucjana z wnukami Tomasz Skierka, Izabela Giedowska oraz Damian Skierka.

Po krótkich przemówieniach zgromadzeni udali się do Domu Harcerza przy ul. Włókienniczej, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą to ważne wydarzenie. Co charakterystyczne dla tego miejsca - na licznie zgromadzonych gości czekał już poczęstunek. Podczas tej części oznaczono druhów Harcmistrza Andrzeja Grochowskiego i harcmistrza Karola Adamczyka  srebrnym medalem za zasługi dla Hufca ZHP Rumia.

fot. Wojtek Hintzke, Tomasz Kłeczek

Otwarcie ronda Harcmistrza Lucjana Skierki