Rondo im. hm. Alojzego Voigt

Rondo im. hm. Alojzego Voigt

Rondo im. hm. Alojzego Voigt

Rondo im. hm. Alojzego Voigt

Rondo im. hm. Alojzego Voigt  Rada Miejska Rumi w sierpniu 2017 roku na wniosek Hufca ZHP Rumia nadała imię ronda przy ul. Starowiejskiej w Rumi, Harcmistrza Alojzego Voigt. Pomysłodawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia był poprzedni Komendant Hufca ZHP Rumia, dh. hm. Bogdan Formella.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w działania mające na celu doprowadzenie do tego, aby nasz instruktor, twórca harcerstwa w latach wojennych i powojennych (były Komendant Hufca) harcmistrz Alojzy Voigt został uhonorowany w Naszej Rumi. Procedury i dokumenty, które trzeba było przedstawić, nie zniechęciły nas do osiągnięcia celu, jakim było nazwaniem ronda koło „Castoramy” (ul. Starowiejska) Jego imieniem.

Hm. Bogdan Formella

Rondo im. hm. Alojzego Voigt  Dh. harcmistrz Alojzy Voigt 22.12.1919 - 07.05.1967 r. urodził się w Głazicy, powiat Wejherowo. W 1937 ukończył gimnazjum, a w 1939 liceum w specjalizacji Handlu Morskiego. W 1951 r. ukończył kurs Administracji Urzędów Państwowych z wynikiem bardzo dobrym.

W 1937 roku wstąpił do 7 DH przy Gimnazjum w Wejherowie. Równocześnie jest zastępowym pierwszej drużyny harcerskiej w Rumi-Zagórzu. Zdobywa kolejno w okresie przedwojennym stopnie harcerskie: harcerza RP w 1947 r., podharcmistrza w 1947 r., harcmistrza w 1960r.

Przed II Wojną Światową pełnił różne funkcje w 2 drużynach. W 1938 roku został sekretarzem Komendy Hufca Gdynia 4 i pełnił ją do wybuchu wojny. W kampanii wrześniowej walczył w szeregach Armii Krajowej, został ranny, a potem dostał się do niewoli, z której po 5 dniach uciekł do domu. W październiku prowadził zbiórki swojej drużyny i nawiązał kontakt z Komendą Wojennego Hufca Harcerzy w Gdyni.

W 1940 roku, pracując na lotnisku w Rumi, dzięki dobrej znajomości niemieckiego oraz nawiązaniu kontaktu ze Związkiem Walki Zbrojnej, prowadził z grupą harcerzy tzw. mały sabotaż (unieruchomienie samolotów) oraz działania wywiadowcze dotyczące lotnisk niemieckich w Rumi i Babich Dołach. Uzyskane dane przekazywał dalej, co ostatecznie pozwoliło aliantom na celne zbombardowanie 12 lipca 1942 r. lotniska w Rumi. Ścigany przez Gestapo uciekł do lasu, gdzie nawiązał kontakt z Gryfem Pomorskim. W szeregach Gryfa Pomorskiego doczekał nadejścia frontu.

Rondo im. hm. Alojzego Voigt
Tak wygląda tablica pamiątkowa z ronda

W czasie walk o Rumię i Gdynię pracował w sztabie czołgów Armii Czerwonej, pomagając w rozeznaniu tego rejonu. W czasie walki trafił granatem w czołg niemiecki i sam wziął do niewoli 3 niemieckich oficerów.

Po wojnie został referentem w Zarządzie Gminy w Rumi, prowadził drużynę harcerską oraz był członkiem referatu starszoharcerskiego Morskiego Rejonu Harcerzy. W latach 1946-1949 pełnił funkcję komendanta Hufca Harcerstwa w Rumi, a w 1949-1950 r. współpracownika Komendy Chorągwi Gdańskiej. Po reaktywacji ZHP w 1956 r. od nowa tworzył Hufiec Harcerstwa w Rumi i prowadził go do końca 1959 roku. Z funkcji Komendanta zrezygnował ze względów zdrowotnych (skutki przebywania w lasach i bagnach przy ukrywaniu się w czasie wojny). Pełnił liczne odpowiedzialne funkcje w Hufcu Rumia (8-krotnie prowadził jako komendant obozy letnie Hufca). Zawodowo pracował jako urzędnik w portach Gdańska i Gdyni. Wychował wielu instruktorów harcerskich naszego Hufca. Pochowany jest na Cmentarzu w Starej Rumi.

Harcmistrz Bogdan Formella

 

 

Rondo im. hm. Alojzego Voigt