Armia Wyklęta - Rumia Pamięta! [VIDEO + FOTO]

Armia Wyklęta - Rumia Pamięta! [VIDEO + FOTO]

Armia Wyklęta - Rumia Pamięta! [VIDEO + FOTO]  Fot. Jacek Kłeczek

3 marca ulicami Rumi już po raz trzeci przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tym razem obchody wzbogacono o koncert.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Narodowa Rumia, Młodzież Wszechpolska oraz nieformalna grupa kibiców Fanatycy Orkana.

Po Mszy Świętej w Kościele pw. Św. Jana z Kęt zaczął formować się biało-czerwony pochód. Organizatorzy rozdali flagi, naklejki z cytatami Wyklętych oraz biało-czerwone opaski ufundowane przez markę odzieży patriotycznej Sarmatia. Na czele kolumny, za sztandarem Narodowych Sił Zbrojnych, maszerowali rekonstruktorzy historyczni, a za nimi mieszkańcy.

Pomnik Rotmistrza

Marsz wyruszył pod rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie złożono kwiaty. W tym miejscu prezes stowarzyszenia Narodowa Rumia Tomasz Kłeczek ogłosił rozpoczęcie zbiórki publicznej na budowę Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. "Witold Pilecki zasługuje na godne upamiętnienie. Do takiego upamiętnienia dojdzie, gdy postawimy w tym miejscu pomnik. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem uda nam się to zrobić" - mówił.

Podczas przemarszu zgromadzeni skandowali m. in. hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna", "Narodowe Siły Zbrojne NSZ", "Armia Wyklęta - Rumia Pamięta", czy "Inko, Inko patrzysz z nieba. Zachowałaś się jak trzeba".

Następnie zgromadzeni udali się do Domu Kultury SM Janowo, gdzie czekał już na nich ciepły poczęstunek przygotowany przez Centrum Przygody ZHP z Bogdanem Formellą na czele. Wysłuchano krótkich przemówień gości i organizatorów: Macieja Kącickiego (Sztafeta Pokoleń), Aleksandra Jankowskiego (Młodzież Wszechpolska), oraz Marcina Malickiego (Ruch Narodowy). Głos zabrał również Poseł na Sejm RP Jan Klawiter, który obejmuje Marsz swoim patronatem.

Po krótkich przemówieniach przewodnicząca Monika Trocka w imieniu organizatorów podziękowała sponsorom, bez których program Marszu byłby dużo uboższy. Organizację obchodów sfinansowali:

Rock patriotyczny

Obchody zwieńczył koncert Emilii Warmińskiej, a następnie zespołu FORTECA, grającego rocka patriotyczno-historycznego. Niesamowicie poruszający koncert spotkał się z ogromnym entuzjazmem rumskiej publiczności, która żywo domagała się bisów.

 

Armia Wyklęta - Rumia Pamięta! [VIDEO + FOTO]