Uczniowie "Dziesiątki" najlepsi z wiedzy o Ekologii

Uczniowie "Dziesiątki" najlepsi z wiedzy o Ekologii

Uczniowie "Dziesiątki" najlepsi z wiedzy o Ekologii

12 marca 2018 r. uczniowie klasy II a: Agata Mencel i Jakub Bach wzięli udział w XI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni.

Temat konkursu brzmiał: "Odpowiedzialny i świadomy konsument zasobów przyrody".

Konkurs miał na celu rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody i do wykorzystywania jej zasobów, sprawdzenie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w środowisku naturalnym, a także dokonywanie oceny działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania zasobów. Organizatorzy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni oraz Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zadbali o atrakcyjny przebieg konkursowych zmagań. Uczestnicy musieli w określonym czasie uporać się z zadaniami w kartach pracy, zgrupowanymi wokół następujących zagadnień: „Nie ma życia bez wody”, „Chrońmy i szanujmy energię”, „Ciepły i bezpieczny dom”, „Odżywiamy się zdrowo i ekologicznie” oraz „Nie zgadzamy się na marnowanie niczego”. Poza wypełnieniem kart pracy, zespoły musiały zmierzyć się w konkurencji plastycznej - upcyclingu, pod hasłem „Podaruj drugie życie odpadom”.

Zadaniem uczestników było wykonanie świecznika na tea lighty z małych słoiczków po jogurtach i pomysłowe ozdobienie go plastycznymi materiałami.

Agata i Jakub wyśmienicie poradzili sobie we wszystkich konkurencjach i zajęli I miejsce, pokonując pozostałych uczestników! Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe i dyplomy.

Serdecznie gratulujemy sukcesu! Naszych uczniów do konkursu przygotowała Pani Małgorzata Arendt.

Uczniowie "Dziesiątki" najlepsi z wiedzy o Ekologii