Sukcesy i problemy szpitala w Wejherowie

Sukcesy i problemy szpitala w Wejherowie

Sukcesy i problemy szpitala w Wejherowie

Sukcesy i problemy szpitala w Wejherowie

Więcej sprzętu medycznego, za mało pielęgniarek

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radni zdecydowali o przyznaniu dotacji w wysokości 150 tysięcy złotych dla Specjalistycznego Szpitala w Wejherowie. Pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu dla oddziałów pediatrii, chirurgii dziecięcej i urologii. Po raz kolejny samorząd powiatowy wspiera finansowo szpital, co bardzo mnie cieszy, ponieważ zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej mieszkańcom powiatu wejherowskiego jest dla mnie priorytetową sprawą.

Uchwałą Rady Powiatu Wejherowskiego dotację przydzielono spółce Szpitale Pomorskie z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Potrzebne urządzenia dla trzech oddziałów

Oddział Urologii otrzyma 110 tys. zł na zakup operacyjnych urządzeń, co pozwoli na skuteczne wykonywanie zabiegów, przede wszystkim w leczeniu nowotworów nerek. Nowy sprzęt medyczny jest również potrzebny do przeprowadzania operacji pęcherza, górnych dróg moczowych oraz łagodnego rozrostu stercza i nietrzymania moczu u kobiet.

Oddział Chirurgii Dziecięcej wykorzysta 30 tys. zł na zakup dermatomu, czyli urządzenia służącego do pobierania przeszczepów skóry. Obecny tego rodzaju sprzęt w szpitalu jest mocno wyeksploatowany i wymaga wymiany

Oddział Pediatrii otrzyma 10 tys. zł na zakup modułu kardiologicznego do ultrasonografu.

Remonty i inwestycje

To dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu wejherowskiego w tym mieszkańców Rumi, bo m.in. dzięki takim decyzjom i wsparciu szpitala przez samorząd, poprawia się poziom usług medycznych w tej placówce. Bardzo mnie cieszą nie tylko zakupy nowego sprzętu, a także remonty i inwestycje, które mają miejsce w wejherowskim Szpitalu Specjalistycznym

W czasie obecnej kadencji Rady Powiatu Wejherowskiego kilkakrotnie uczestniczyłam w spotkaniach na terenie szpitala z okazji zakończenia modernizacji poszczególnych oddziałów lub poradni. Remontu doczekał się w ubiegłym roku m.in. Oddział Pediatrii, a Poradnia Rehabilitacji, wyposażona została w nowy sprzęt. W styczniu tego roku oddano do użytku nowe sale powstałego w ub. roku Oddziału Kardiochirurgii. Największa inwestycją jest budowa nowego bloku operacyjnego z siedmioma nowoczesnymi salami zabiegowymi.

Sukcesy i problemy szpitala w Wejherowie
Otwarcie Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie po remoncie z udziałem członka Zarządu Województwa Pomorskiego - Pawła Orłowskiego (po prawej).

Środki na szpitalne inwestycje pochodzą z różnych źródeł, m.in. z budżetu wojewódzkiego (szpital jest placówka prowadzoną przez Marszałka Pomorskiego), z dotacji unijnych, z własnych środków spółki Szpitale Pomorskie. Na ważne wydatki szpitala, służące pacjentom, składają się też dotacje z budżetu powiatu wejherowskiego oraz samorządów miast i gmin.

Sukcesy i problemy szpitala w Wejherowie
Podczas spotkania w Poradni Rehabilitacji prezes spółki Szpitale Pomorskie Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała podziękowanie za wsparcie staroście powiatu wejherowskiego Gabrieli Lisius oraz pozostałym przedstawicielom samorządu powiatowego. Powiat przekazał środki na zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego.

Brakuje pielęgniarek

Coraz lepsze warunki leczenia pacjentów, nowoczesny sprzęt, wysoki poziom usług medycznych, wykwalifikowana kadra lekarska to powód do zadowolenia. Są jednak w szpitalu problemy, które bardzo mnie martwią. Należy do nich niedostatek pielęgniarek. Starsze wiekiem pielęgniarki stopniowo odchodzą na emeryturę, a młodych, nowych pań w tym zawodzie brakuje. Bardzo brakuje również położnych. Nawet najwspanialsi lekarze nie wystarczą, aby leczyć i odpowiednio opiekować się pacjentami - to oczywiste.

Potrzebna szkoła!

Moim zdaniem w tym zakresie trzeba pilnie działać, tworząc w Wejherowie wydział pielęgniarski. Stworzyłoby to szansę na pozyskanie nowych kadr dla wejherowskiego szpitala. Według mnie inicjatywa w tej sprawie należy m.in. do dyrektora wejherowskiego szpitala, który poprzez staże w szpitalu, a co za tym idzie stypendia dla pielęgniarek, powinien wspierać ich kształcenie.

Z pewnością nie jest to łatwe zadanie, ale konieczne dla ratowania sytuacji kadrowej Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy.

Sukcesy i problemy szpitala w Wejherowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Łucja Słowikowska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Rady Powiatu Wejherowskiego

Kontakt: slowikowska@mail.e.pl

Sukcesy i problemy szpitala w Wejherowie