Projekt do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Projekt do Sejmu Dzieci i Młodzieży

- kategoria Edukacja, Historia
@Gazeta Rumska
Projekt do Sejmu Dzieci i Młodzieży  Projekt do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Chciałbym przedstawić postać posła na Sejm ustawodawczy II RP. Mówiąc o pośle, mam na myśli Bolesława Witkowskiego. Urodził się 14 marca 1873 r. w Wałyczu w powiecie Wąbrzeźno.

Ukończył Collegium Marianum w Pelplinie, gimnazjum w Chełmie oraz seminarium duchowne w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1895 r. Pracował jako wikariusz w: Luzinie, Lidzbarku, Lubawie, Radowskich, Strzepcu, był administratorem w Łęgowie i Ogorzelinach, wikariuszem we Frydlądzie, w Nowem i w Tucholi, a następnie objął probostwo w Mechowie 31 lipca 1905 roku. W 1906 r. założył w Pucku Bank Ludowy i Towarzystwo Rolnicze. Zorganizował także kilkanaście placówek Towarzystwa Czytelni Ludowych. Starał się krzewić oświatę i kulturę; na zebraniach sam nieraz prowadził wykłady, urządzał przedstawienia amatorskie. Parafianom, w większości rolnikom, służył do tego stopnia, że sprowadzał dla nich nawet nasiona i nawozy sztuczne.

W latach 1913 - 1918 Bolesław Witkowski zasiadał w sejmie pruskim z okręgu Puck - Wejherowo - Kartuzy. Po odzyskaniu niepodległości był jednym z organizatorów Związku Ludowo-Narodowego na Pomorzu. Mandat poselski do Sejmu Ustawodawczego uzyskał z ramienia ZLN 2 maja 1920 r. w czasie wyborów uzupełniających na Pomorzu. 25 maja 1922 r. zrzekł się mandatu. Po opuszczeniu parlamentu został w 1923 r. dziekanem dekanatu puckiego.

24 kwietnia 1923 roku został udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 5 grudnia 1926 roku był sędzią posynodalnym diecezji chełmińskiej. Funkcję tę otrzymał zapewne ze względu na jego zamiłowanie do prawa, posiadał bowiem bardzo bogatą bibliotekę prawniczą i niemało wiadomości w tym zakresie tak, że często prosili go o poradę księża z sąsiednich parafii, zwłaszcza wtedy, gdy dochodziło jeszcze do konfliktów z władzami pruskimi. Pod koniec roku 1934 biskup Stanisław Okoniewski mianował księdza Witkowskiego kanonikiem honorowym.

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych kierował działalnością Komitetu Powiatowego Stronnictwa Narodowego w Pucku. Po wybuchu wojny został aresztowany przez Niemców, a w listopadzie 1939 r. zamordowany w Piaśnicy Wielkiej. Według jednego ze świadków ubrany był w szaty liturgiczne kapłan skonał powieszony na drzewie za ręce zawiązane nad głową, ciała księdza nigdy nie odnaleziono.

O człowieku takim jak on warto pamiętać i przybliżać jego postać nowym pokoleniom.

Michał Skowroński i Rafał Wąż

Projekt do Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 Comment

  1. Bardzo ciekawy, rzeczowy artykuł. To bardzo budujące, że młodzież pielęgnuje takie wartości jak patriotyzm i przywracanie pamięci o zapomnianych(przynajmniej mało znanych)bohaterach małej ojczyzny. Brawo!

Komentowanie wyłączone