21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

- kategoria Edukacja
@Gazeta Rumska
21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Górniczej zgłosiła się do tego projektu. Na zajęciach odbyły się warsztaty, prezentacje multimedialne, gry i zabawy, projekcje filmów, oraz pokazowe lekcje dotyczące nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

Uczniowie klasy III c zapoznawali się z odkryciami i wynalazkami, w tym także technologicznymi. Pracowaliśmy w grupach prezentując historię wynalazków na osi czasu. Pomocna okazała się wiedza z Internetu. Zdobyliśmy nowe wiadomości, nauczyliśmy się także określać wiek, w którym powstały różne wynalazki.

Nowoczesne technologie również zostały wykorzystane do przeprowadzenia lekcji techniki w kl. 4c oraz plastyki w kl. 6c. Podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego uczniowie klasy 4 poznali podstawowe zasady dotyczące pierwszeństwa na skrzyżowaniu oglądając odpowiednio dobrane animacje przedstawiające ruch na skrzyżowaniu. Natomiast uczniowie klasy 6 przed przystąpieniem do własnych projektów obejrzeli film pt."Rozglądamy się wokół, czyli o sztuce użytkowej".

W klasie 6 a na zajęciach j. polskiego zostały wykorzystane także nowoczesne technologie. Klasa obejrzała na kanale You Tube oraz na stronie miasta spotu i klipu reklamującego Rumię. Zajęcia te dotyczyły języka reklamy.

· czym jest reklama i jakie są jej cele;

· obejrzanych treści, ocena spotu i klipu (spontaniczne wypowiedzi uczniów).

Analiza obejrzanego obrazu: wskazanie miejsc i wydarzeń z życia miasta, dobór muzyki, oświetlenie, ujęcia oraz ich rola. Rozmowa o sloganie reklamującym miasto.

Z okazji Dnia Nowych Technologii przeprowadzone zostały również teoretyczne zajęcia z Pierwszej Pomocy. Uczestniczyły w nich klasy: 7B, 6A, 7A, 5A. Zajęcia prowadziły Aleksandra Radzikowska oraz Sylwia Popczyk, które wykorzystały w tym celu laptopa, rzutnik oraz ekran.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten dzień!

Nauczyciele SP nr 10 przy ul. Górniczej

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji