100 lat Niepodległości na sportowo - 40 lat zapasów na Kociewiu

100 lat Niepodległości na sportowo - 40 lat zapasów na Kociewiu

- kategoria Edukacja, Sport
@Gazeta Rumska
100 lat Niepodległości na sportowo - 40 lat zapasów na Kociewiu 100 lat Niepodległości na sportowo - 40 lat zapasów na Kociewiu

Wojewódzkie Igrzyska Szkół Podstawowych w Zapasach Stylu Klasycznego Młodzików oraz Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Zapasach Stylu Wolnego, Zapasach Kobiet Młodzików, Mini – Zapasy. Lubichowo 2018.04.21.

100 lat Niepodległości na sportowo - 40 lat zapasów na Kociewiu

1. CEL IMPREZY

- sprawdzenie poziomu wyszkolenia najmłodszych zawodników w Województwie Pomorskim

- dalsza popularyzacja zapasów na wybrzeżu

2. ORGANIZATOR

- Pomorska Federacja Sportu

- Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy

- UKS Olimpik Lubichowo

- Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku,

- Urząd Gminy w Lubichowie

3. TERMIN I MIEJSCE

Turniej odbędzie się w dniu 21.04.2018 r. w sali sportowej w Lubichowie

ul. Ks. Lorenza 8.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Styl Klasyczny - młodzicy lub mini zapasy :

 • 2004 - 2007 posiadający aktualne badania lekarskie.

od .: 38kg , 41kg , 44kg , 48kg , 52kg ,57kg, 62kg , 68kg, 75kg, 85 kg

Styl Wolny - młodzicy :

 • 2004 - 2006 posiadający aktualne badania lekarskie.

od .: 38kg , 41kg , 44kg , 48kg , 52kg ,57kg, 62kg , 68kg, 75kg, 85 kg

Zapasy Kobiet - młodziczki :

 • 2004 - 2006 posiadający aktualne badania lekarskie.

od 33kg , 36kg , 39kg , 42kg , 46kg , 50kg , 54kg ,58kg, 62kg , 66kg,

Mini zapasy styl wolny – 2007-2009 dziewczynki od 25 kg, 28 kg, 32 kg, 35 kg, 38 kg, 41 kg, 45 kg, 51 kg, 55 kg.

Mini zapasy wolnym 2007-2009 26kg, 29kg, 32 kg, 35kg, 38kg, 41kg, 44kg, 47kg, 51kg, 55kg

 • za zgodą rodzica oraz aktualne badania lekarskie,

5. PUNKTACJA

Klasyfikacja Drużynowa :

 • Styl klasyczny : młodzik

 • Styl wolny , zapasy kobiet : młodzik, mini zapasy

 • punktacja klubowa: I m - 7pkt , II m - 5pkt , III m - 4pkt , IV m - 3pkt ,

V m – 1,5pkt , V m – 1,5pkt .

6. FINANSE

koszty organizacyjne imprezy pokrywa :

-Urząd Marszałkowski

- UKS Olimpik Lubichowo

- Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku

7. NAGRODY

INDYWIDUALNE

- I – III, III miejsce zawodnicy otrzymują medale, oraz dyplom dla każdego zawodnika,

ZESPOŁOWE

- I – VI miejsce - puchary w stylu klasycznym oraz wolnym, zapasy kobiet

7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody odbędą się na trzech matach.

8. KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste Klub.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Kluby sportowe biorą na siebie odpowiedzialność za ubezpieczenie NW zawodników i osób towarzyszących podczas zawodów. Klub nie odpowiada za rzeczy zagubione w szatniach czy podczas zawodów.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE :

Dla wszystkich uczestników, zawodników i trenerów posiłek obiadowy na stołówce.

11. PROGRAM ZAWODÓW

21.04.2018r. (sobota)

godz. 7.30 – 09.00 - waga i badania lekarskie,

godz. 9.00 – 9.30 - odprawa techniczna,

godz. 9.30 – 11.30 - walki eliminacyjne,

godz. 11.30 – 12.00 - otwarcie zawodów,

godz. 12.00 – 15.00 - walki finałowe

godz. 15.30 – 16.30 - dekoracja

godz. 16.30 – 17.00 - zakończenie zawodów i wyjazd ekip

Seweryn Murawski 

100 lat Niepodległości na sportowo - 40 lat zapasów na Kociewiu