Posadź drzewo! - zachęcają leśnicy

Posadź drzewo! - zachęcają leśnicy

Posadź drzewo! - zachęcają leśnicy

"Weź od nas sadzonkę i samodzielnie posadź swoje drzewo. Sadząc drzewa, dbasz o czyste powietrze i wodę oraz drewno dla przyszłych pokoleń" - zachęca Gdańskie Nadleśnictwo Lasów Państwowych.

W ten sposób Lasy Państwowe chcą zaangażować mieszkańców w "odbudowywanie" lasu. Takie zaangażowanie potrzebne jest do zapełnienia miejsc, gdzie nie nastąpiło samoistne odnowienie się flory po wycince drzew.

Nadleśnictwo prosi o przybycie ochotników w odpowiednim do pracy stroju. O sadzonki i narzędzia nie trzeba się martwić - zapewnione będą przez organizatora.

Akcja rozpocznie się 21 kwietnia o godz. 10:00.

Mapa dojazdu:

Posadź drzewo! - zachęcają leśnicy

Posadź drzewo! - zachęcają leśnicy