Czytelnik: Potrzebny remont ul. Wrocławskiej w Rumi - brak chodnika, fatalny stan nawierzchni...

Czytelnik: Potrzebny remont ul. Wrocławskiej w Rumi - brak chodnika, fatalny stan nawierzchni...

- kategoria Listy od czytelników
@Gazeta Rumska
Czytelnik: Potrzebny remont ul. Wrocławskiej w Rumi - brak chodnika, fatalny stan nawierzchni...

Dostaliśmy maila od Pana Arkadiusza, mieszkańca Rumi, który zwrócił uwagę na zły stan drogi przy ul. Wrocławskiej. Autor skierował list również do Burmistrza i Urzędu Miasta. Poniżej prezentujemy jego treść:

Od blisko dwóch lat mieszkam przy ul. Wrocławskiej i chciałbym się dowiedzieć, z kim mógłbym porozmawiać lub gdzie mógłbym zgłosić stan ulicy Wrocławskiej, który na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Toruńskiej jest fatalny. Ulicę wyłożono płytami betonowymi, które są już popękane oraz wystają z nich pręty. Czasami bywa, ze samochody jadą wprost na siebie. Nie ma gdzie zjechać na pobocze, ponieważ część aut parkuje przy posesjach, a pobocza mają nierówności nawet ok. 30 cm głębokości.

Brakuje tam chodnika, co stwarza niebezpieczeństwo dla chodzących tam osób, zwłaszcza dzieci idących do szkoły czy na przystanek. W załączeniu przesyłam jedno zdjęcie ze skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wileńską. Czasem jest problem z jego opuszczeniem czy wjechaniem na ul. Wrocławską, bo brakuje miejsca albo też można sobie uszkodzić zawieszenie. Piesi z kolei potykają się o wystające i nierówne już płyty, a gdy jedzie samochód, muszą "uciekać" na pobocze, często brnąc w błocie lub kałużach.

Na całym tym odcinku brakuje wyznaczonego ciągu pieszego, a obecnie ludzie chodzą po ulicy, gdyż zarówno z jednej, jak i z drugiej strony są zaparkowane samochody. Oczywiście, nie mam tutaj pretensji do kierowców, warto byłoby jednak ten fragment ulicy ucywilizować. Brakuje też części chodnika obok bloku przy ul. Wrocławskiej 15. Urywa się on kawałek za furtką i dalej mamy zieleń oraz udeptaną ścieżka, która w porze jesienno-zimowej jest utrudnieniem dla matek z wózkami dziecięcymi czy osób niepełnosprawnych i w zasadzie trzeba poruszać się po jezdni.

Proszę bardzo o podjęcie działań w tej sprawie. Wystarczy wyłożyć drogę płytami YOMBO, odpowiednio ją utwardzić i wystarczy na kilka lat. Swego czasu usłyszałem, że remont ulicy wymagałby zrobienia kanalizacji. Wydaje mi się, że było to powiedziane na wyrost, bo nie jest to długi odcinek, a poprawiłby znacząco komfort mieszkańcom, zarówno poruszającym się samochodem, jak i rowerzystom oraz pieszym. Przecież jest sporo ulic, które właśnie w taki sposób zostały wyremontowane i doprowadzone do stanu używalności, bez przebudowy kanalizacji, bo to jest zapewne odległa przyszłość.

Będę wdzięczny za reakcję ze strony osób, które są władne dla rozwoju miasta Rumi.

Pozdrawiam
Arkadiusz R.

Od Redakcji

Szanowny Panie Arkadiuszu,

Wciąż jest w mieście wiele dróg do wybudowania i remontu. Przytoczony przez Pana przykład ul. Wrocławskiej to niestety zaledwie "kropla w morzu potrzeb", jakie czekają na zaspokojenie przez władze naszego miasta. Podobnie jak Pan, oczekujemy poprawy sytuacji i trzymamy kciuki z nadzieją, że władze Rumi znajdą w końcu na ten cel dostatecznie dużo chęci i środków finansowych.

Dziękujemy za zgłoszenie problemu i mamy nadzieję, że Pańska aktywność przyczyni się do poprawy sytuacji drogowej w mieście.

Pozdrawiam serdecznie,

Tomasz Kłeczek

Redaktor Naczelny

Odpowiedź z Urzędu Miasta

Pan Arkadiusz dość szybko dostał odpowiedź Urzędu Miasta. Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych odpisał:

W odpowiedzi na Pana maila chciałbym poinformować, że odcinek ulicy Wrocławskiej został uwzględniony do realizacji w bieżącym roku. Prace będą polegały na usunięciu zdegradowanych płyt drogowych i ułożeniu nowych płyt drogowych typu YOMB. Planujemy, że prace będą wykonywane na przełomie maja i czerwca.

Odnosząc się do sprawy wydłużenia chodnika do ul. Toruńskiej chciałbym poinformować, iż sprawa zostanie przeanalizowana. Po analizie zostaną podjęte kroki zmierzające do wykonania zadania.

 

Czytelnik: Potrzebny remont ul. Wrocławskiej w Rumi - brak chodnika, fatalny stan nawierzchni...

1 Comment

  1. To prawda że przez 4-lata Partyjnyz ]PO[ burmistrz miasta Rumi nie robił nic tylko zatrudniał kolesi partyjnych z]PO[ nigdy go niema w pracy bo już zaczął robić sobie kompanie wyborczą .

Komentowanie wyłączone