Stare nowe szkoły i ambitne plany

Stare nowe szkoły i ambitne plany

- kategoria Edukacja
@Gazeta Rumska
Stare nowe szkoły i ambitne plany  SONY DSC

Od 1 września 2018 r. byłe gimnazja stają się nowymi szkołami podstawowymi. Dyrektorzy prowadzą rekrutację do wszystkich oddziałów, aby zapewnić swojej wykwalifikowanej kadrze zatrudnienie i wypełnić opustoszałe budynki.

Szczególną inicjatywę podjęli, wraz z dyrektor Ewą Grzymkowską, nauczyciele przyszłej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Rodziewiczówny. Odbyły się 2 dni otwarte dla rodziców i ich dzieci, nauczyciele zapraszali uczniów z innych szkół na swoje ciekawe zajęcia, a dyrekcja przygotowała oryginalną oraz ambitną ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny.

Nowym "konikiem" szkoły jest utworzenie jedynej takiej w Rumi klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim, do której zgłasza się wielu uczniów nie tylko z Rumi. W oddziale dwujęzycznym nauczanie języka angielskiego odbywać się będzie w poszerzonym wymiarze godzin, dopasowanych do poziomu znajomości języka. Dodatkowo treści programowe z przedmiotów geografia, historia lub chemia będą przekazywane w dwóch językach: polskim i angielskim.

Nauczyciele w-f przygotowali ofertę klasy sportowej z pływaniem i lekkoatletyką. Trenerami są nauczyciele byłego Gimnazjum Nr 1, które corocznie klasyfikuje się w czołówce szkół w województwie.

Inną ciekawostką jest klasa czwarta z aż trzema innowacjami:

  • aktywna matematyka, której celem jest wyprowadzenie nauki poza ramy zeszytu i postawienie na własną kreatywność uczniów.

Pośród licznych zabaw i ćwiczeń matematycznych, na szczególną uwagę zasługuje nauka liczenia na sorobanie – liczydle japońskim. Całkowicie inny od europejskiego system liczenia daje dzieciom szersze spojrzenie na to, czym jest matematyka i chroni przed negatywnym wpływem komputeryzacji. Nauką liczenia na sorobanie sprawia, że matematyka jest lubiana przez każdego

  • elementy robotyki na lekcjach informatyki

  • Drama i elementy pedagogiki C. Freineta w nauczaniu jęz. polskiego są efektem poszukiwań rozwiązań zaspakajających u dzieci potrzebę twórczego wyrażania siebie, osiągnięcia sukcesu oraz uznania. Wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy w postaci dramy jak również technik swobodnych tekstów pozwala dzieciom na rozwój twórczego myślenia, kreatywność, dokonywanie wyborów, przyczynia się do wzrostu atrakcyjności szkoły oraz stymuluje wszechstronny rozwój uczniów.

W klasie piątej będzie realizowana innowacja związana z odbiorem tekstów kultury, pozwalająca na lepsze rozwinięcie kompetencji kluczowych z języka polskiego. Natomiast klasa siódma może realizować żeglarstwo w plenerze.

Stare nowe szkoły i ambitne plany

W szkole jest jednozmianowość, czyli dzieci mają po południu czas na rozwijanie swoich pasji. Działa prężnie wolontariat sportowy i Caritas, organizując wiele akcji, w których każdy uczeń znajdzie swoje miejsce.

Jestem dumna ze swojego grona- mówi wicedyrektor Ewa Grzymkowska - i wierzę, że dzięki zapałowi kadry, zaangażowaniu wszystkich podmiotów, szkoła będzie czołową placówką edukacyjną w mieście.

 

Stare nowe szkoły i ambitne plany