Uczniowie zarażeni pasją

Uczniowie zarażeni pasją

- kategoria Edukacja
Uczniowie zarażeni pasją

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi uczestniczą w niezwykłych zajęciach historycznych. Ich opiekunem jest nauczycielka pani Teresa Brunath, która zaraża dzieci patriotyzmem i potrafi „przenieść je w czasie” podczas przygotowań do konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich.

Jej podopieczni z klas 5-7 mają duże osiągnięcia w konkursach na szczeblach wojewódzkim i ogólnopolskim. Z chęcią odtwarzają scenki z danego okresu dziejów Polski. Da się odczuć, że pani Brunath swoim zamiłowaniem do historii potrafi obudzić w dzieciach obywatelską postawę.

- Aby młodych ludzi zaciekawić historią kraju, nie trzeba tylko mówić o wielkich ludziach, ale też o tych żyjących obok nas, mających ciekawą historię. Teraz przygotowujemy się do wojewódzkiego konkursu ,,Odnajdźmy groby bohaterów niepodległości Polski”, organizowanego przez IPN oddział Gdańsk. Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży historii najnowszej, ze szczególnym naciskiem na losy osób walczących w latach 1918-1921 o niepodległość Polski.

Udało nam się odnaleźć córkę bohatera wojny polsko-bolszewickiej, który wziął udział w Bitwie Warszawskiej, a następnie w buncie Żeligowskiego, przeprowadziliśmy wywiad z panią Lucyną Mierzejewską, córką naszego bohatera.

Kręcimy film o cichych bohaterach wojny polsko-bolszewickiej. Uczniowie wykonują prezentację multimedialną „Polacy w walce o niepodległość ojczyzny" –mówi pani Brunath.

Historia to niejedyna pasja, jaką można zarazić się w rumskim Zespole Szkół Ogólnokształcących (w którego skład wchodzi „dziewiątka” oraz LO nr II). Gimnazjaliści mogą kontynuować naukę w klasie mundurowej o profilu sportowo–obronnym pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, by w przyszłości podjąć pracę w służbach mundurowych.

Mają oni również do wyboru profil psychologiczno–pedagogiczny z praktykami zawodowymi w rumskich szkołach i przedszkolach oraz profil ogólny, z możliwością wyboru przedmiotów przyrodniczo–medycznych lub politechnicznych (pod patronatem Akademii Morskiej w Gdyni). Więcej informacji dla zainteresowanych można znaleźć na stronie www.rumia.edu.pl/2lo/.

Emilia Samulska

Uczniowie zarażeni pasją