"Jestem zmartwiony sytuacją w Gdańsku" - J. Klawiter

"Jestem zmartwiony sytuacją w Gdańsku" - J. Klawiter

- kategoria Polityka
"Jestem zmartwiony sytuacją w Gdańsku" - J. Klawiter

KLAPS

Zdziwiłem się ostatnio, że zostałem przepytany przez trzy redakcje TVN, Polsat i TTM na temat klapsa. Badania przytoczone w „Rzeczypospolitej” wskazują, że aż 48% rodziców dopuszcza klapsa w wychowaniu dzieci. W swoim komentarzu skupiłem się głównie na tym, że nie powinniśmy ingerować w metody wychowawcze stosowane w rodzinie. Ingerencja z zewnątrz może być usprawiedliwiona jedynie przy zagrożeniu życia dziecka lub jego istotnej demoralizacji. Rodzina jest wspólnotą autonomiczną i nie wolno nam tej autonomii naruszać.

Co mnie martwi

Przede wszystkim zmartwiony jestem nadmierną aktywnością rządu w temacie „polityka socjalna”. Nie chodzi tu o pomoc dla niepełnosprawnych, ale o np. wyprawkę szkolną. Powinna być ona kierowana jedynie do rodzin o bardzo niskich dochodach na członka rodziny. Nie było też potrzeby obejmować programem 500 + rodzin z jednym dzieckiem bo to skomplikowało proces przyznawania zasiłku, nie daje efektu demograficznego i skłania do unikania pracy, aby wykazać się niskimi dochodami. Wsparcie socjalne trzeba przyznawać bardzo oszczędnie ponieważ potrafi ono mocno demoralizować. Każdy powinien czuć się odpowiedzialny za siebie i za rodzinę. Pomoc należy się tylko tym, którzy nie potrafią sobie poradzić.

Bardzo jestem zmartwiony sytuacją w Gdańsku, gdzie władze miasta współpracując z ruchem LGBT i manipulując opinią publiczną chcą edukować naszą młodzież promując ideologię gender. Ideologia ta kontynuuje skompromitowaną ideologię marksistowską, która prowadziła do eksterminacji wielu milionów istnień ludzkich.

Celem tych działań jest wprowadzenie do szkół tendencyjnej i szkodliwej edukacji seksualnej oraz seksedukatorów. Działania te uderzą w tożsamość małżeństwa i rodziny, przyczynią się do zdeprawowania naszych dzieci i młodzieży

Uderzając w identyfikację płciową dzieci i młodzieży, powodują niejednokrotnie nieodwracalne problemy w ich psychice. Takie działanie jest niedopuszczalne. Trzeba podjąć wszelkie działania i starania, aby władze gdańskie odstąpiły od tego projektu.

"Jestem zmartwiony sytuacją w Gdańsku" - J. Klawiter
Poseł na Sejm RP Jan Klawiter

Co mnie cieszy

  1. Cieszę się z podjęcia szeregu działań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.

  2. Dalszych działań związanych z realizacją budowy kanału łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym.

  3. Prowadzenia działań zmierzających w kierunku budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Jestem zmartwiony sytuacją w Gdańsku" - J. Klawiter