Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wejherowskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wejherowskiego

- kategoria Aktualności
@Gazeta Rumska
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wejherowskiego

Podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego, która odbyła się 8 czerwca br., radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wejherowskiego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wejherowskiego, którą przedstawiła przewodnicząca komisji Anna Jamróz-Szadaj.

– Zarząd Powiatu realizował zadania związane z wykonaniem budżetu, kierując się zasadą celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi – czytamy w uzasadnieniu Komisji Rewizyjnej.

W ubiegłym roku ponad 30 mln zł powiat wejherowski zainwestował w drogi powiatowe. Do najważniejszych zadań infrastrukturalnych, zrealizowanych w 2017 r., należy: rozbudowa drogi Kniewo – Luzino – Łebno, w tym rondo „Rosochy”, budowa ronda w Rumi u zbiegu ulic Pomorskiej i Gdańskiej, remont drogi w miejscowości Dzięcielec oraz przebudowa na odcinku Szopy – Będargowo.

– Inwestycje drogowe należą do najbardziej kosztownych zadań, dlatego staraliśmy się pozyskiwać środki zewnętrze oraz realizować zadania drogowe przy wsparciu finansowym gmin – zaznacza Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Wśród zadań wykonanych wspólnie z gminami wymienić można m.in.: budowę drogi pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego miasto Wejherowo, przebudowę drogi na trasie Warzno – Karczemki, kontynuację remontu ulicy Bądkowskiego w Rumi oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Obwodowej w Redzie.

Ponad 70 mln zł w ubiegłym roku powiat przeznaczył na zadania związane z oświatą. Rozpoczęto realizację projektów związanych z rozwojem i podniesieniem jakości kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim. Przypomnijmy - na te zadania samorząd pozyskał rekordową kwotę ponad 24 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Dzięki pozyskanym środkom ruszyły rozbudowy w pięciu powiatowych zespołach szkół.

Ponadto rozpoczęto remont budynku przystosowanego do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz kontynuowano termomodernizację budynku w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie. W ubiegłym roku rozpoczęła się także budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie, na którą powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 3,2 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny powiat wydał w 2017 r. blisko 40 mln zł. Wśród istotnych zadań społecznych, zrealizowanych w poprzednim roku, wymienić można projekty wspierające aktywizację osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I i II”. Ponadto realizowany był projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, który zakłada utworzenie 135 mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu wejherowskiego.

To był dobry rok dla powiatu wejherowskiego, zwłaszcza pod kątem zrealizowanych inwestycji drogowych, tak bardzo oczekiwanych przez mieszkańców naszego powiatu, a wykonanych wspólnie z samorządami gminnymi – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Zrealizowaliśmy także wiele istotnych projektów oświatowych, kulturalnych oraz społecznych, ale także kontynuowaliśmy rozpoczęte zadania. Wszystko z myślą o mieszkańcach naszego powiatu, by żyło im się lepiej i bardziej komfortowo.

Warto również wspomnieć, że w kwietniu br. Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki „Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2017”. W kategorii powyżej 120 tys. mieszkańców powiat wejherowski znalazł się po raz pierwszy w czołówce najlepszych i najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce, zajmując dziewiąte miejsce.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wejherowskiego