Co słychać w Parlamencie

Co słychać w Parlamencie

- kategoria Aktualności, Polityka
Co słychać w Parlamencie  Co słychać w Sejmie?

Cieszę się, że Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała mój projekt ustawy dotyczący ustanowienia Święta Chrztu Polski w dniu 14 kwietnia.

W projekcie ustawy ma to być święto państwowe bez dnia wolnego od pracy. Myślę, że przyczyni się ono do głębszej refleksji nad tym niezwykle ważnym dla historii Polski wydarzeniem. Projekt ustawy został przygotowany przez Prawicę Rzeczypospolitej i czeka na dalsze procedowanie w Sejmie.

Kolejną pozytywną informacją jest organizacja w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Pozwoli nam to przekonać Unię Europejską i innych uczestników Konwencji do tego, aby wzięto poważnie pod uwagę nasze uwarunkowania w polityce energetycznej. W Polsce 88% energii wytwarzane jest z węgla kamiennego i zmniejszenie jego udziału będzie wymagało istotnego wysiłku organizacyjnego i finansowego, aby osiągnąć 50% udziału węgla w miksie energetycznym, obok energii pozyskiwanej z gazu ziemnego, energii odnawialnej i ewentualnej energii jądrowej. Liczę na to, że Unia Europejska zracjonalizuje swoje działania dotyczące emisji CO2, podając konkretne wartości emisji dopuszczalnych dla poszczególnych państw. Sposób dojścia do tych wskaźników poziomu emisji musi zależeć od poszczególnych państw.

Dobrze, że Senat zakończył prace nad ustawą pt. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Pomimo jeszcze wielu uwag z różnych stron, ustawa ta po półtorarocznych konsultacjach z zainteresowanymi stronami ma szansę umożliwić szybszy rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Poza racjonalizacją wydatkowania pieniędzy potrzebny jest jednak stały wzrost finansowania nauki, aby Polska skuteczniej mogła doganiać kraje o wysokim poziomie rozwoju.

Co słychać w Parlamencie
Poseł na Sejm RP Jan Klawiter

Myślę, że w istotny sposób zostanie poprawiona gospodarka odpadami poprzez kontrolowanie przywozu odpadów, ich magazynowania i przeróbki, aby zapobiegać sytuacjom, które w ostatnim czasie się zintensyfikowały. Często zamiast segregować albo przerabiać odpady, pozbywano się problemu przez podpalanie składowisk.

Jestem bardzo zaniepokojony procedowaniem projektu ustawy Kodeks wyborczy. Projekt ten dotyczy wyborów do Europarlamentu i zwiększa szanse dla dużych ugrupowań kosztem małych ugrupowań. Mniej więcej 16,5% głosów w skali kraju będzie musiał uzyskać komitet wyborczy, aby uzyskać mandat. Spowoduje to zmniejszenie reprezentatywności wielu małych ugrupowań politycznych. Nie jest to zgodne z tradycją polityczną Polski i prowadzi prostą ścieżką do systemu dwupartyjnego. Wielu Polaków nie będzie posiadało swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim.

Co słychać w Parlamencie

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *