Ecobohaterowie w “Czystej Rumi” poszukiwani!

Ecobohaterowie w “Czystej Rumi” poszukiwani!

Ecobohaterowie w "Czystej Rumi" poszukiwani! mat. prom. UM Rumia

Zestawy gadżetów, pokazy naukowe, laserowy paintball, konkursy, animacje i dmuchańce – wszystko to 8 czerwca będzie czekać na ecobohaterów, czyli uczestników „Czystej Rumi”. Akcja polega na wspólnym sprzątaniu miasta, a jej zwieńczeniem jest ekologiczny festyn.

Akcja „Czysta Rumia” ponownie odbędzie się przed okresem wakacyjnym i obejmie całe miasto, a do udziału zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy. Miasto podzielone zostanie na poszczególne sektory, w których sprzątać będą określone grupy mieszkańców. Zostaną oni wyposażeni w worki i rękawice, po czym wraz z burmistrzem, radnymi oraz pracownikami urzędu przez kilka godzin będą zbierać śmieci znajdujące się w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w tym na terenach zielonych.

Na potrzeby akcji miasto zostanie podzielone na sektory, a każdy z nich znajdzie się pod opieką odpowiedniego koordynatora. To właśnie koordynatorzy będą wręczać wolontariuszom specjalnie oznaczone worki na śmieci oraz jednorazowe rękawiczki, niezbędne do posprzątania miasta.

Ecobohaterowie w "Czystej Rumi" poszukiwani!
mat. prom. UM Rumia

Na potrzeby akcji miasto zostanie podzielone na sektory, a każdy z nich znajdzie się pod opieką odpowiedniego koordynatora. To właśnie koordynatorzy będą wręczać wolontariuszom specjalnie oznaczone worki na śmieci oraz jednorazowe rękawiczki, niezbędne do posprzątania miasta.

Ecobohaterowie w "Czystej Rumi" poszukiwani!
mat. prom. UM Rumia

Worki, które zostaną podczas akcji wypełnione śmieciami, uczestnicy będzie można wrzucać do przygotowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi pojemników, a także pozostawiać w obrębie wyznaczonych skrzyżowań. Stanowiąca zwieńczenie akcji impreza odbędzie się w parku Żelewskiego. Doświadczenia z poprzednich edycji pokazują, że całości towarzyszy duch wspólnej pracy i współzawodnictwa pomiędzy grupami. Własnoręczne zbieranie śmieci pozwala dostrzec stopień zanieczyszczenia środowiska, w którym żyjemy i pokazuje, jak mocno na nasze środowisko wpływają codzienne drobne wybory i działania.

Po uporządkowaniu miejskiej przestrzeni każdy wolontariusz otrzyma opaskę uprawniającą do odbioru nagrody oraz skorzystania z atrakcji dostępnych podczas festynu.

Ecobohaterowie w "Czystej Rumi" poszukiwani!

Mat prom.: UM Rumia

Ecobohaterowie w "Czystej Rumi" poszukiwani!