Rumia bez plastiku

Rumia bez plastiku

Rumia bez plastiku Rumia bez plastiku/ UM

Decyzję o stopniowej rezygnacji z użytkowania plastikowych opakowań, naczyń oraz sztućców podjęli podczas ostatnich obrad przedstawiciele Rady Miejskiej Rumi. Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się nie tylko do ochrony środowiska, ale również promować „ekologiczne nawyki” wśród mieszkańców.

Uchwała w sprawie inicjatywy pod nazwą „Rumia bez plastiku” została podjęta jednogłośnie. Głównym celem przedsięwzięcia jest dbałość o środowisko naturalne, ludzkie zdrowie oraz odpowiednią edukację w zakresie ekologii.

W ramach przedsięwzięcia podjęty zostanie szereg działań zmierzających do redukcji zużycia tego tworzywa na terenie miasta. Samorząd chce dokonać tego m.in. poprzez stopniową rezygnację z jednorazowych opakowań i naczyń, odejście od wody w plastikowych butelkach na rzecz dystrybutorów i poidełek, a także montaż kolejnych miejskich koszów umożliwiających segregację odpadów.

Inicjatywa będzie realizowana w urzędzie miasta oraz na terenie jednostek podległych gminie, a także podczas organizacji miejskich wydarzeń. Przy czym należy podkreślić, że jest to przedsięwzięcie długofalowe i wieloetapowe. Uchwała zacznie obowiązywać 1 września.

Źródło: UM Rumia

Rumia bez plastiku