Gospodarka komunalna miasta w fatalnym stanie, poziom oświaty i finansów w górę

Gospodarka komunalna miasta w fatalnym stanie, poziom oświaty i finansów w górę

- kategoria Aktualności, Miasto
@Gazeta Rumska
Gospodarka komunalna miasta w fatalnym stanie, poziom oświaty i finansów w górę  Fot. UM Rumia

Podczas poniedziałkowej sesji 24 czerwca, Rada Miejska Rumi udzieliła burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium bez głosu sprzeciwu – 15 radnych było za, 4 wstrzymało się od głosu. Obrady były także okazją do omówienia pierwszego w historii samorządu Raportu o stanie Miasta.

Absolutorium to zatwierdzenie realizacji zeszłorocznego budżetu, w Rumi o jego udzieleniu decyduje Rada Miejska. Przyznanie absolutorium stanowi nie tylko ocenę działań związanych z pracą urzędu i wydatkowaniem przez burmistrza gminnych pieniędzy, ale jest również wyrazem zaufania. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, z czego 15 poparło wniosek, a 4 wstrzymało się od głosu. Istotnym punktem poniedziałkowych obrad było także przedstawienie raportu o stanie miasta w minionym roku. Dokument został opracowany w związku z wprowadzoną w styczniu 2018 roku ustawą, której celem jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Raport podsumowuje działalność burmistrza w roku 2018, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji założonych celów, programów, strategii, uchwał rady miejskiej oraz budżetu obywatelskiego. Dokument jasno wskazuje, w jakich sektorach sytuacja gminy się poprawia, a w jakich pogarsza na tle innych miast o podobnej specyfice i potencjale.

– Rumia na tle podobnych do siebie miast, a Polska Akademia Nauk wyznaczyła ich łącznie 45, prezentuje się naprawdę dobrze i charakteryzuje się szybkim rozwojem. Przy czym należy podkreślić, że tę grupę porównawczą tworzą najlepiej rozwijające się polskie miasta – tłumaczy Ryszard Grobelny, ekspert przygotowujący raport. – Silną stroną Rumi jest struktura demograficzna, czyli rosnąca liczba mieszkańców. Jest tu coraz więcej młodych ludzi, chcą tu mieszkać, a to też jest pośrednio ocena stanu miasta. Bardzo poprawiły się też wskaźniki oświatowe oraz infrastruktura drogowa. Natomiast wśród największych wyzwań można wymienić bardzo szybko rosnące koszty oświaty, które mogą spowodować, że trzeba będzie pewnie rezygnować z innych zadań, takich jak inwestycje drogowe, kultura czy sport. Wyzwaniem jest też gospodarka odpadami – podsumowuje.

Sytuacja finansów publicznych Miasta Rumia pozostawała na stabilnym i korzystnym poziomie. O ile statystyka dochodów oraz dochodów własnych na mieszkańca nie odbiegała w przypadku Rumi od średnich wartości osiąganych w grupie porównawczej, tak korzystniej kształtował się wskaźnik dochodów majątkowych. Dane statystyczne wskazują, że w 2018 roku miasto lepiej, niż podobne jednostki, wykorzystywało możliwość sięgania po środki z Unii Europejskiej w celu współfinansowania swoich inwestycji. Korzystniej, niż w grupie porównawczej, kształtował się też w Rumi wskaźnik wydatków na administrację. Utrzymanie magistratu było tu relatywnie tańsze niż w sąsiednich gminach.

Gospodarka komunalna miasta wciąż pozostawia jednak wiele do życzenia. Dynamika i poziom rozwoju tego wskaźnika wyraźnie spadły w porównaniu do początku roku 2018. W tym obszarze na uznanie zasługuje fakt, iż mieszkańcy Rumi zużywają mniej wody w przeliczeniu na jedną osobę niż ich sąsiedzi z gmin o podobnych cechach funkcjonalnych. Z drugiej strony, jednym z wyzwań jest rentowność systemu gospodarowania odpadami – należy zrównoważyć dochody i wydatki ponoszone w tym obszarze.

Gospodarka komunalna miasta w fatalnym stanie, poziom oświaty i finansów w górę
Raport o stanie Miasta Rumia w 2018 roku /UM

Cały raport o stanie Miasta Rumia w formacie .PDF dostępny jest TUTAJ. Również w przypadku tego dokumentu rada miejska udzieliła burmistrzowi wotum zaufania – 15 radnych było za, a 5 wstrzymało się od głosu.

Fot. UM Rumia

Źródło: UM, Raport o stanie Miasta Rumia w 2018 roku

 

Gospodarka komunalna miasta w fatalnym stanie, poziom oświaty i finansów w górę

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *