Chcą budować farmy wiatrowe na Bałtyku. Podpisano już porozumienie

Chcą budować farmy wiatrowe na Bałtyku. Podpisano już porozumienie

- kategoria Aktualności, Miasto, Polska i świat
Chcą budować farmy wiatrowe na Bałtyku. Podpisano już porozumienie

24 lipca Gdynia, Rumia, Kosakowo oraz Port Gdynia podpisały list intencyjny w sprawie budowy morskich farm wiatrowych na południowym wybrzeżu morza Bałtyckiego. Budowa ta może być jedną z największych inwestycji w historii polskiego przemysłu energetycznego, która zaspokoi do 20% krajowego zapotrzebowania na energię. Czyżby nastał koniec epoki węgla?

Obecnie Krajowy System Elektroenergetyczny w Polsce, którego łączna moc przekroczyła 41 gigawatów, jest w ponad 70% oparty na elektrowniach opalanych węglem. Jednak w najbliższych latach najstarsze bloki energetyczne zostaną wycofane z użytku. Powodem jest ich wiek oraz poziom wyeksploatowania. Spowoduje to, że do 2035 roku niezbędne będzie wyłączenie ponad 20-gigawatowych źródeł wytwórczych. Rozwiązaniem tego problemu ma być rozwój energetyki odnawialnej, która wypełni tę lukę, a jednocześnie wpisze się w unijne i światowe trendy.

Rząd przygotował więc strategię pozyskania energii z nowych źródeł. Jednym z nich jest wiatr. Najlepszym miejscem jego wykorzystania jest obszar morski – wiatr wieje tu przez około 330 dni w roku. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają więc szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej, przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pomóc w walce z zanieczyszczeniami powietrza. Gospodarka natomiast ma złapać wiatr w żagle.

Co ważne, z założenia usytuowanie wiatraków w odległości ponad 20 kilometrów od linii brzegowej ma nie zakłócić nadmorskiego krajobrazu polskiego wybrzeża, a wręcz będzie motorem rozwoju gospodarczego obszarów nadmorskich i całej Polski. Wyliczenia pokazują, że zainstalowanie morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW do 2030 roku stworzy 77 tysięcy miejsc pracy w całym kraju, wygeneruje około 60 miliardów złotych wartości dodanej do PKB i 15 miliardów wpływów z tytułu podatków CIT i VAT. Będą to gigantyczne inwestycje, warte miliardy złotych, do zrealizowania których potrzebny jest odpowiedni port oraz rozległe zaplecze przemysłowo-usługowe na lądzie.

List intencyjny w sprawie budowy farm wiatrowych został podpisany w środę 24 lipca na terenie Urzędu Gminy Kosakowo. Tym samym, mając na uwadze plany zawarte w Narodowym Programie Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, zarząd Morskiego Portu Gdynia – we współpracy z Gdynią, Rumią i Kosakowem – zaangażował się w propagowanie priorytetów rozwoju energii odnawialnej.

Natomiast na terenie wspomnianych samorządów miałoby działać lądowe zaplecze budowy farm wiatrowych. Do portu będą wpływać elementy konstrukcyjne – tam będą też składane i stamtąd wypłyną, by ostatecznie stanąć w morzu. Z kolei na terenie gmin mogą funkcjonować zakłady produkujące najróżniejsze materiały na potrzeby farm wiatrowych oraz firmy obsługujące budowę. To spowodowałoby konieczność stworzenia setek nowych miejsc pracy.

Podpisujące list intencyjny gminy, w tym Rumia, mają szansę przyciągnąć firmy, które będą bezpośrednio obsługiwały farmy wiatrowe. Zarówno inwestycyjnie, jak i w fazie eksploatacji.

Wspólnie z Portem Gdynia i dwoma samorządami chcemy przygotować możliwie najbogatszą ofertę, żeby specjalizujące się w tym przedsiębiorstwa wybrały właśnie nasz region – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Mówimy tu przede wszystkim o przedsiębiorstwach, które będą bezpośrednio związane z produkcją i serwisem farm wiatrowych, a do tego potrzebne są odpowiednie tereny. Pojawi się tam przemysł i usługi, do czego się mocno przygotowujemy, a docelowo pojawi się również wiele nowych miejsc pracy i potencjalnych mieszkańców, którzy zasiedlą ten obszar na okres kontraktu bądź nawet na stałe. Z całą pewnością zwiększy to dochody gminy z tytułu różnych podatków, co pozwoli na realizację większej liczby działań społecznych – uzupełnia.

Z KORZYŚCIĄ DLA WSZYSTKICH

W wieloletniej perspektywie, udział w tak ogromnym przedsięwzięciu może zapewnić nie tylko rozwój gdyńskiego portu, ale całego regionu, który będzie zaangażowany w proces budowy, eksploatacji oraz późniejszy serwis morskich farm wiatrowych.

Port Gdynia ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze ładunków ponadnormatywnych. W latach 2007-2016 były przeładowywane konstrukcje farm wiatrowych – wyjaśnia Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia. – W związku z posiadanym potencjałem infrastrukturalnym i zdolnościami nawigacyjnymi, przeprowadziliśmy analizy możliwości adaptacji posiadanych terenów pod kątem przeładunku, składowania i montażu elementów morskich elektrowni wiatrowych. Wyniki wskazują, że jesteśmy gotowi do obsługi morskich farm wiatrowych, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji.

INWESTYCJA NA LATA

Na rozpoczęcie budowy farm wiatrowych musimy jeszcze chwilę poczekać. Planowane jest ono na 2022 rok. Związane z tym prace oraz obsługa serwisowa będą realizowane nieprzerwanie przez co najmniej 18 lat.

Wspólnie z Gdynia, Rumią i Kosakowem podejmujemy inicjatywę mającą na celu rozwój wolnej od CO2 energetyki odnawialnej. Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz trzy samorządy łączą siły, aby wspólnie prezentować swój potencjał inwestycyjny – podsumowuje wiceprezes zarządu Morskiego Portu Gdyni Grzegorz Dyrmo.

Źródło i zdjęcia: UM Rumia

Chcą budować farmy wiatrowe na Bałtyku. Podpisano już porozumienie